F-gaasi sisaldavatest GAASKUSTUTUSSÜSTEEMIDEST  TURVASÜSTEEMIDE TEHNIKUTELE
koolitus
2021.05.24 09:00
Tallinn
Registreeri
Infoseminar on mõeldud  turvasüsteemide tehnikutele, kes on seotud fluoreeritud gaase sisaldavate kustutussüsteemide käitlemisega.

Seminari käigus omandatakse teadmisi gaaskustutussüsteemide tööpõhimõtetest, vastavatest õigusaktidest ja regulatsioonidest ning parimatest tööpraktikatest nende paigaldamisel ja hooldamisel. Eraldi käsitletatakse fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide käitlemisega seotud tegevusi.


Vabad kohad: 10

 

Toimumise kuupäev: 24. mai 2021 kell 9.00 - 16.15 
Kutseeksam: 26. mai 2021 https://etel.ee/kalender/turvasusteemide-tehnik-tase-55

Registreerimise lõpp: 10. mai 2021

Koolituse asukoht: Tallinn, koht täpsustamisel

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 95 €

Kaks ja enam osalejat ühest asutusest: a' 90 €

ETEL liikme poolt suunatud osaleja: 60 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.

Õppe maht:  8 ak.t.
Tunniplaan: edastatakse registreerunutele hiljemalt 1 nädal enne seminari toimumist.

Õppe sisu ja läbitavad teemad:

GaaskustutussüsteemidFluoreeritud gaase sisaldavad gaaskustutussüsteemid
• Gaaskustutussüsteemide tööpõhimõte
• Kustutusgaaside tüübid
• Rõhutasandus
• Nõuded kustutusalale
• Gaaskustutussüsteemide komponendid
• Paigaldus ja hooldus
• Kustutussüsteemide tüüpilised vead
• Seadmete ohutu käitlemine
• EU komisjoni määrus (EU) nr 304/2008
• Kyoto protokoll
• Kliimamuutused
• Fluoritud kasvuhoonegaaside globaalse soojenemise potentsiaal
• Asjakohased tehnilised standardid
• Ventiilide liigid
• Käivitusmehhanismid
• Gaasi väljapääsemine ja lekke ärahoidmine
• Fluoritud kasvuhoonegaaside tuletõrjesüsteemidest kokkukogumise ja süsteemide täitmise keskkonnasõbralikud meetodid.Õppe eesmärk ja õpiväljundid: Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsestandardis toodud pädevuste nõuete tutvustamine valitavates kompetentsides gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine ning fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide käitlemine. Õppe läbinu on valmis sooritama turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutseeksamit, kui on täidetud muud nõutavad eeltingimused (http://etel.ee/kvalifikatsioon/turvasusteemide-tehnik).

 

Sihtgrupp: Valdkonnas töötavad turvasüsteemide tehnikud, kelle tööks on gaaskustutussüsteemide paigladamine ja hooldamine ning fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide käitlemine ja kes tahavad taotleda turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutset soovides ette valmistuda kutseeksami sooritamiseks.


Väljastatavad dokumendid: Infoseminari läbimise kohta väljastatakse tõend.

 

Koolitajad:
Erik Pikknurm - AntiFire Tuleohutuslahendused OÜ tehnika osakonna juhataja (Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsekvalifikatsioon (fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine), Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsekvalifikatsioon (gaaskustutussüsteemi ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine), Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsekvalifikatsioon (gaaskustutussüsteemi ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine))

Igor Miilvee - Eesti Keskkonnauuringute Keskus, käitluskeskuse spetsialist (külmamehaanik, tase 3 kutsekvalifikatsioon)

 

Õpikeskkond:  Õppijad läbivad kontaktõppe osa ETEL koolituskeskuse õppeklassides Endla ärimajas (täpsustub vastavalt registreerunute arvule). E-õpe toimub Moodle õpikeskkonnas.


Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.Lisainfo:
koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

. 


* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi