ETEL koolituskeskuse koolitused juunikuus

Juunikuus saavad turvavaldkonna töötajad õppida käituma keerulistes suhtlemisolukordades ning õiguspäraselt kasutama füüsilist jõudu ja erivahendeid

Tagasiside Turvatöötaja, tase 3 põhiõppe kursusele

Esimesed mõtted pärast turvatöötaja kvalifikatsiooni omandama asumist on, et mõnigi kolleeg kontori poolelt võiks koolituse kas või osaliselt läbi teha, et paremini hoomata turvatöö sisu.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 infoseminar

Mida peab teadma ja millega peab arvestama turvasüsteemide tehnik? Seda saavad teada need tehnikud, kes alustasid täna Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kursusega.

Turvatehnik, tase 4 tasemeeksamiks ettevalmistav infoseminar ja praktikum


Turvatehnik, tase 4 praktikum
Sihtrühm:  alustavad ja  töötavad turvasüsteemide tehnikud, kes soovivad omandada kutsekvalifikatsiooni.
Koolituse eesmärk on turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutseeksamiks ettevalmistamine.
Koolituse käigus läbitakse nii teoreetiline kui ka praktiline osa, kus saab teadmised kehtivatest nõuetest ning parimatest töövõtetest ning proovitakse need ka läbi.