E-ÕPE TURVAJUHT, TASE 5 TAASTÕENDAJATELE
koolitus
2021.09.17 13:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri
Kas Sul on Turvajuht, tase 5 kvalifikatsioon ja pead seda taastõendama?
Kas soovid iseseisvalt e-õpikeskkonnas õppida, kuid samas konsulteerida turvavaldkonna eksperdiga?
Siis osale ETEL koolituskeskuse Turvajuht, tase 5 kvalifikatsiooni omanikele mõeldud e-õppes. Õpinguid saad alustada juba septembris ja osaleda eksamieelsel konsultatsioonil, kus käsitletatakse põhilisi Turvajuht, tase 5 kutseeksami teemasid ja vastatakse e-õppe käigus tekkinud küsimustele. Kogu e-õppe kestuse ajal on igal osalejal samuti võimalik lahendada kutseeksami teemadel põhinevat enesekontrollitesti.


Eksamieelse konsultatsiooni toimumise kuupäev: 17. september 2021

Konsultatsiooni toimumise asukoht: ETEL koolituskeskus, Endla 16, Tallinn

Oluline! Alates 26.08.2021 tuleb kõigil ETEL täienduskoolitusel ja kutseeksamitel kohapeal osaleda soovijatel esitada registreerumisel COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt (kuni 72h enne osalemist) tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Tõendi puudumisel on võimalik tegevuses osaleda ainult kohapeal antud COVID kiirtesti negatiivse tulemuse korral ning kiirtesti kulu kannab osaleja. Lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tuleb tagada ka hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

Koolituse hind:

Üks osaleja: 105 €

ETEL liige: 70 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.

Arve saadetakse e-posti teel, maksetähtajaga 7 kalendripäeva.

Õppe maht:  30 ak.t., s.h. 5 ak.t. auditoorset tööd (konsultatsioon) ja 25 ak.t. iseseisvat tööd (e-õpe).

Sihtgrupp: Turvavaldkonnas ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajad, kellel on Turvajuht, tase 5 kvalifikatsioon ja kes soovivad seda taastõendada või oma teadmisi täiendada.

Õppe eesmärk ja õpiväljundid: 

Õppe eesmärk on ette valmistuda Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni taastõendamise eksamiks. Õpingute lõpuks omab õppija turvajuhi baasteadmisi ja oskusi:

 • teab turvatöö sisu ja seotud mõisteid, õigusakte ja valveobjektiga seotud korda(sid);
 • tunneb erinevaid turvatöös vajalikke side- ja tehnilisi vahendeid;
 • tunneb tööohutusnõudeid, elektriohutusnõudeid, tuleohutusnõudeid, päästevahendite jm ohutusnõudeid;
 • teab, kuidas kasutada füüsilist jõudu, erivahendeid ja relvi vastavalt õigusaktidele;
 • tunneb ohuolukordade ennetamise ja lahendamise põhimõtteid;
 • tunneb esmaabi osutamise põhimõtteid;
 • teab turvatöötaja esmaõppe või täiendusõppe organiseerimise põhimõtteid;
 • oskab välja selgitada valveobjekti omadustest tulenevaid ohtusid ning koostada valveobjekti(-de) turvaplaani.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

 • Turvatöötaja õigused ja kohustused
 • Turvatöö organiseerimine ja tehnoloogia
 • Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine
 • Isiku ajutine vabaduse piiramine
 • Valveobjekti valvamine ja kaitsmine
 • Korra tagamine üritustel
 • Raha ja väärtpaberite saatmine
 • Füüsilise jõu, erivahendite ja relvade kasutamine
 • Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes
 • Häire- ja valvesüsteemide ning tuleohutuspaigaldiste kasutamine
 • Esmaabi alused
 • Tuleohutus
 • Turvakonsultatsioon.


Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Kursuse lõpus sooritab õppija kontrolltesti, mille sooritamiseks õigesti vastatud vastuste arvu osakaal peab olema vähemalt 80%. Kursuse läbimise kohta väljastatakse tunnistus, kui kursuse kontrollitest on sooritatud positiivsele tulemusele. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse isikule juhul, kui isik ei sooritanud kontrolltesti positiivsele tulemusele.

 

Koolitajad:

Andre Lilleleht omab üle 25-aastast töö- ja koolituskogemust riigi- ja korrakaitseorganites ning erasektori turvavaldkonnas. Valdkondadeks on organisatsiooni juhtimine, õigusaktid, standardid, turvatöö organiseerimine, riskianalüüsi ja turvaplaani koostamine. Andre on ETELi Turvateenistuse ja Turvatehnika valdkondade kutsekomisjoni esimees.  

Õpikeskkond:  Õppijad läbivad kursuse ETEL e-õpikeskkonnas. Konsultatsioon toimub ETEL koolituskeskuse õppeklassis või ZOOM keskkonnas. Õppeklass on varustatud kõigi vajalike vahenditega õppe läbimiseks: projektor, magnettahvel, paber ja kirjutusvahendid.


Parkimine:

Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreeri auto fuajees e-parkimise automaadis!
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.  
Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 8 €, mobiilne parkimine.
Luise 13 ja Koidu 30 tänavatel asuvad Barking parkimisalad – parkimine mobiiliäppiga 2.99 € / 24 t.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 


Lisainfo:
koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

. 


* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi