Mehitatud valve
Mehitatud valve teenus
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Tehniline valve
Tehnilise valve teenus
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Isikukaitse
Isikukaitse teenused
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Avalike ürituste turvalisus
Avalike ürituste turvalisuse tagamine
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Väärtveoste eskort
Raha ja väärtveoste saatmise teenused
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Liikluse korraldus
Liiklusohutuse tagamise
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Parkimise korraldamine
Parkimise korraldamise ja kontrolli teenus
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Vetelpääste
Randade ohutuse ja turvalisuse tagamine
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Tuleohutusteenused
Tuleohu riskide hindamine; Ehitusliku tuleohutuse hindamine; Korraldusliku tuleohutuse hindamine; Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine; Tuleohutuse eriosa ekspertiisi ja auditi tegemine; Tulekahjujärgne uurimine; Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvalukud ja sulused
Turvalukud ja -sulused; Turvatõkked; Seifid ja varakambrid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa