Uue Turvatöötaja, tase 4 kutse taotlemine VÕTA korra alusel

Alates 1. juulist jõustub Eestis uus turvategevuse seadus ja hakkab kehtima siseministri määrus „Turvategevuse eeskiri“. Olulise muudatusena uuendatakse muuhulgas nõudeid turvateenistujana töötamisel, millega eristatakse selgelt valvetöötaja ja turvatöötaja kutsepädevused.

Toetame Ukrainat

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, mille asutajateks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Kaitseministeerium, algatab koos Eesti Reservohvitseride Koguga heategevusliku annetuskampaania, millega toetatakse Ukraina sõjas kannatada saanute ravi Eestis või teistes liitlasriikides.

Euroopas jõustati uus standard kõrgendatud nõuetest esmatähtsal taristul turvateenuste osutamisel.

2021. aastal kinnitati Eestis harmoniseeritud standardina EVS-EN 17483-1:2021 "Eraturvateenused. Esmatähtsa taristu kaitse. Osa 1: Üldnõuded." Euroopas turuosalistele soovituslikuna kehtiv standard on koostatud tehnilises komitees CEN/TC 439 „Private security services“. Standardist on eesti keelse versiooni koostanud Eesti Turvaettevõtete Liit ja selle on heaks kiitnud EVS/TK 71.

CitySecurity otsib oma tiimi hooldustehnikut!

Seoses töömahu kasvuga otsib ETEL liige CitySecurity oma ridadesse kogemustega HOOLDUSTEHNIKUT, kes on asjatundja elektri- ja nõrkvoolusüsteemide hooldamises, paigaldamises ning rikete kõrvaldamises.

ETEL liikmeskond sai täiendust

2020. aasta I kvartalis liitusid suurimaid Eesti turvaettevõtjaid ühendava esindusorganisatsiooniga täiskasvanute täienduskoolitusasutus MTÜ Turvaline Eesti ja Farakaitse OÜ.

Tuleohutussüsteemide korraliste hoolduste läbiviimine COVID19 eriolukorras

Tänasest eriolukorrast tingituna on paljude valdkondade töökorraldus häiritud ja see mõjutab ka tuleohutusnõuete täitmise tagamist. Seoses infopäringutega ETEL liikmetelt esitasime Päästeametile küsimused tuleohutussüsteemide korraliste hoolduste läbiviimise kohta COVID19 eriolukorras. Altpoolt leiate Päästeameti vastused ja juhise turvatehnikutele hoolekandeasutustes töötamisel.

Avaldatud eesti keeles standard EVS-EN 62676-1-1:2014 Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 1-1: Süsteemi nõuded. Üldist

Detsembris 2019 sai avaldatud eesti keeles standard EVS-EN 62676-1-1:2014 Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 1-1: Süsteemi nõuded, mis on jõustunud Eesti standardina inglise keeles aprillis 2014. Standardi on tõlkinud ja eestikeelse kavandi ekspertiisi on teinud MTÜ Eesti Turvaettevõtete Liit. Standardi
on heaks kiitnud EVS/TK 71 „Valveteenused ja -süsteemid“.

Turvategevuse seaduse eelnõu on kooskõlastusringil

Siseministeerium on välja töötanud turvategevuse seaduse eelnõu, et tõsta turvateenuse kvaliteeti ja suurendada inimeste usaldust turvatöötajate vastu. Turvategevuse seaduse eelnõu on jõudnud viimasele  kooskõlastusringile.

Uuest aastast muutuvad Turvateenistuse kutseala eksamitasu hinnad 

Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu kinnitas 20.11.2019 toimunud koosolekul ETEL Turvateenistuse kutseala kutsetele uued eksamitasu hinnad - Turvatöötaja, tase 3  kutsele - 50.00 eurot; Turvajuht, tase 5 kutsele 120.00 eurot kutse esmasel taotlemisel ja 64.00 eurot Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamisel.

ETEL liikmeskond sai täiendust

2019 aasta II kvartalis liitus suurimaid Eesti turvaettevõtjaid ühendava esindusorganisatsiooniga kaks turvatehnika valdkonna tuntud kaubamärki OÜ Firetek ja AS BK Eesti.

Algas kandidaatide esitamine 2018. aasta parimate valimiseks

Algas kandidaatide esitamine 2018. aasta parimate valimiseks. Tunnustamise konkursid on ellu kutsutud ETEL liikmete poolt eesmärgiga tõsta esile meie parimaid turvatöötajaid ja turvatehnikuid, tunnustada üksikisiku panust turvalise elukeskkonna loomisel ning  väärtustada nii nende töötulemusi kui ka ameti ühiskondlikku olulisust. Parima Turvalahenduse valimisega soovime tunnustada aga ettevõtteid ja organisatsioone, kes on eelmisel kalendriaastal oluliselt panustanud oma tegevusriskide maandamisse ning ettevõtte/organisatsiooni vara ja inimeste turvalisuse tõstmisse.

Algas andmete kogumine Turvaturg 2018 turuülevaate koostamiseks

ETEL alustas andmete kogumist Turvaturg 2018 turuülevaate koostamiseks. 

Regulaarselt läbiviidav uuring valveteenuste, ohutusteenuste, turvatehnika, turvakoolituse ja turvaauditite lõikes pakub head võimalust määratleda oma positsiooni turvaturul ning mõista majandustegevust mõjutavaid üldiseid arengutrende.

Vastates meie küsimustikule on võimalik kaasa aidata kogu turvavaldkonna süstematiseerimisele ja korrastamisele ning anda oma panus turvaturu paremaks toimimiseks.


Tunnustatud kutseandja 2018

Suured tänud kõigile, kes selle meile võimalikuks on teinud - ETEL sai ka 2018 aastal Tunnustatud kutseandja aunimetuse. 

Selgusid Turvaettevõtete 2018 aasta parimad laskurid 

20.11.2018 toimusid KL Tallinna Maleva Männiku lasketiirus ETEL sisesed laskevõistlused G4S rändkarikale. Traditsioonile pandi alus 2017 aastal ning individuaal- ja võistkondlikus arvestuses võistlustele osalesid ETEL liikmete töötajad. Seekord kogunes 24 laskehuvilist viiest turvaettevõttest.

ETEL Saalijalgpalli turniir 2018

ETEL liikmetele suunatud saalijalgpalli turniir on ellu kutsutud, et edendada sportlikke eluviise ja tugevdada ETEL liikmeskonna omavahelist suhtlemist. 

ETEL juhatus jätkab kuni 2020 aastani uuenenud koosseisus

Maikuu lõpus toimunud ETEL25 Turvakonverentsi kahe tegevuspäeva vahel kogunes Eesti Turvaettevõtete Liidu 2018 aasta üldkoosolek.  Lisaks 2017 majandusaasta kinnitamisele andsid ETEL liikmed  järgmiseks kaheks aastaks volituse seitsmele turvaettevõtjate aktiivsemale esindajale. Juhatuses jätkavad senisest koosseisust Raimo Heinam AS-ist Securitas Eesti, Janno Kallikorm AS-ist Hansab, Tannar Tiitsar AS-ist Viking Grupp ja Villu Õun AS-ist G4S Eesti. Uute liikmetena liitusid Rein Mee AS-ist Optimus Systems, Raul Parusk AS-ist USS Security ja Tõnu Kutsar OÜ-st Telealarm.

Turvakonverents 2018 "Ühiselt loome hoitud ja kaitstud elukeskkonda"

Tähistamaks Eesti Vabariigi 100. ja ETEL 25. juubeliaastat, korraldame traditsioonilise Turvakonverentsi seekord tavapärasest suuremas mahus ja laiemale sihtgrupile. Maailm meie ümber on järjest kiiremas muutumises ning vastastikune mõistmine ja koostöövõime on muutunud täna üheks olulisemaks teguriks nii majandustegevuses, kui ka ühiskonna jätkusuutlikus toimimises tervikuna.  

Turvasüsteemide vastutavate spetsialistide ja projekteerijate infoseminar MAI

Turvasüsteemide vastutavatele spetsialistidele ja projekteerijatele suunatud seminaril saad teoreetilise ülevaate turvasüsteemide projekteerimisest, paigaldamisest ja hooldamisest; kehtivatest standarditest, süsteemides olevate andmete hoidmisest;  tulekahjusignalisatsioonide tööpõhimõtetest, gaasi-, vee- ja vahukustutussüsteemidest, töötervishoiust jpm. 
Seminari kestus on kokku neli päeva.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 praktikum

Koolitus  uutele ja juba töötavatele turvasüsteemide tehnikutele fookusega turvasüsteemide tehnik, tase 4 üldistele pädevustele ning lisaks turvasüsteemide ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paigaldamisele ja hooldamisele. 

Turvavaldkonna kutsekvalifikatsioonide andmise kokkuvõte 2017. kalendriaastal

ETEL - selgesõnaline teejuht 996 kutse taotlejale 2017. aastal.

ETEL viis 2017. aastal kokku läbi 45 Turvatöötaja, tase 3; 26 Turvajuht, tase 5; 10 Turvasüsteemide tehnik, tase 4; 12 Turvasüsteemide tehnik, tase 5; 10 Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 ja 4 Vetelpäästja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni eksamit.

ETEL koolituskeskus sai tegevusloa

ETEL Koolituskeskus alustab tegevust. Koolituste suunitulus on lai alustades ETEL liikmetele suunatud koolitustega ja kõigile turvavaldkonnas tegutsevatele/alustavatele spetsialistidele lõpetades kõigi osapooltega, kellele võiks turvatöö ja turvaseadmestik huvi pakkuda. Tere tulemast tutvuma meie koolitusetega! 

Turvatehnik tase 5 ja 6 infoseminar märtsis

Turvasüsteemide tehniku kursustel saad ülevaate turvasüsteemide paigaldamisest, kehtivatest standarditest, valvesüsteemide saladuste tagamisest; lisaks antakse ülevaade tulekahjusignalisatsioonide tööpõhimõtetest, nõuetest ja paigaldamisest, gaasi-, vee- ja vahukustutussüsteemidest, töötervishoiust jpm. Kursuse kestus on kokku neli päeva. 

Tulemas on kevadine Turvatehnik, tase 4 koolitus

Veebruaris toimub turvatehnik, tase 4 koolitus ja praktikum. Koolitusel keskendutakse turvatehniku praktilistele oskustele- parimate töövõtete omandamisele ja paremaks muutmisele. 

Kutsekoda tunnustas ETEL tegevust

SA Kutsekoda tunnustas 2017. aasta parimaid kutse omistajaid. ETEL pälvis paljude parimate seas aunimetuse TUNNUSTATUD KUTSE ANDJA 2017 - Selgesõnaline teejuht kutse taotlejale.
Tunnustatakse pühendunud kutse andjaid – erialaliite ja teisi kutseeksamite läbi viimise õigusega organisatsioone – hindamise info selge esitamise eest.

ETEL laskevõistlus G4S Eesti AS rändkarikale

Elavdamaks turvavaldkonna töötajate laskespordialast ettevalmistust ja edendades ETEL liikmete vahelist suhtlust toimus 20.oktoobril 2017 ETEL liikmetele laskevõistlus G4S Eesti AS rändkarikale.

Ujula vetelpäästja koolitus

Hea võimalus läbida ühe koolituse raames kõik vajaminev -  teadmised vetepäästest ja esmaabi andmisest ning lõpetades praktiliste kustutusharjutustega ehk tuleohutusest ujulates. 

Riik peab ostma kvaliteeti, mitte hinda!

Eesti Turvaettevõtete Liidu kommentaar Eesti Päevalehe 26.07.17 ilmunud artiklile „RKAS-i turvateenuse hanke tulemus: Võrus ja Põlvas tuleb häire korral oodata patrulli pool tundi“.

ETEL saalihoki turniir Optimus Systems AS rändkarikale

ETEL liikmeskond tähistas selle aasta Veteranipäeva sportlikult. Edendamaks tervislikke eluviise ning ETEL liikmete vahelist suhtlemist, korraldati 23.04.2017 Tallinnas saalijalgpalli turniir Optimus Systems AS rändkarikale.

Tagasivaade ETEL turvasüsteemide valdkonna kutseeksamitele 2016 aastal.

Alates 1.01.2015 kehtivad turvatehnika osas kutsestandardid Turvasüsteemide tehnik, tase 4; Turvasüsteemide tehnik, tase 5 ja Turvasüsteemide projekteerija, tase 6. Turvaseadmete projekteerimise, paigaldamise ja hooldamisega seotud kutsetunnistused on kehtivuse tähtajaga 3 aastat. 

ETEL allkirjastas koostööleppe Läti Turiba Ülikooliga

24. novembril allkirjastasime Riias koostöölepingu Turiba ülikooliga. Turiba University on Läti erakõrgkool, kus ühe pakutava õppesuunana on diplomiõppe raames võimalik läbida "Organisatsiooni turvalisuse" õppeprogramm. Koostööleping hõlmab selle programmi raames õppivatele tudengitele praktikavõimaluste pakkumist ning koostööd turvavaldkonna teadustegevuses.

Eesti Turvaettevõtete Liidus alustas uus juhatus

ETELis alustas tööd uus juhatus. Liidu liikmeskond, mille moodustavad turvavaldkonna juhtivad ettevõtted, andis oma mandaadi juhatusse järgmistele valdkonnas tunnustatud tegijatele: Securitas Eesti AS esindajale Raimo Heinamile, Hansab AS esindajale AS Janno Kallikormile, USS Security Eesti AS esindajale Tarmo Keskkülale, Henert Grupp OÜ esindajale Marina Koidule, Telegrupp AS esindajale Ivo Remmelgale, Viking Security AS esindajale Tannar Tiitsarile ning G4S Eesti AS esindajale Villu Õunale.

Eesti Turvaettevõtete Liit ja Päästeamet allkirjastasid koostööleppe

Täna kinnitasid Päästeameti ja Eesti Turvaettevõtete Liidu esindajad koostööleppe allkirjastamisega ühised eesmärgid. Mõlema organisatsiooni ühishuvideks on läbi koostöö ja üksteise tegevuste toetamise suurendada Eesti sisejulgeolekut ning elanike turvatunnet.

Turvaettevõtete liit sai rahvusvahelist täiendust

Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmeskond sai rahvusvahelist täiendust, kui liidu juhatus otsustas rahuldada Rootsi turvakontserni Rapid Group kuuluva Rapid Security OÜ liitumispalve.

Turvaettevõtete Liit hoiatab - vali kes valvab!

Eesti Turvaettevõtete Liit juhib tarbijate tähelepanu, et on sagenenud juhtumid, kus klientidele pakutakse turvateenuseid ettevõtete poolt, kellel puudub selleks Politsei-ja Piirivalveameti poolt väljastatud tegevusluba.