EVS-EN 12209:2016
Akna- ja uksetarvikud. Mehaanilised lukukorpused ja vasturauad. Nõuded ja katsemeetodid.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 1303:2015

Akna- ja uksetarvikud. Lukusüdamikud. Nõuded ja katsemeetodid.

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Standardiseeria EVS 812
Ehitiste tuleohutust käsitlevad standardid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 16763:2017
Tuleohutuse ja valvesüsteemide teenused
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Standardiseeria EVS 62676
Turvarakenduseks paigaldatavaid videovalvesüsteeme käsitlevad standardid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
CEN/TS 54-14:2018
Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, kasutuselevõtu, kasutamise ja hoolduse eeskiri
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN ISO 22300:2018
Security and resilience - Vocabulary (ISO 22300:2018). 
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-ISO 31000:2018
Riskijuhtimine. Juhised.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 16082:2011
Airport and aviation security services.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 16747:2015
Maritime and port security services.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa