Kuidas saada ETEL liikmeks?
Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmeks olek pakub laialdasi võimalusi osaleda turvaturu arendamisel kõrgema kvaliteedi ja õiglasema konkurentsi suunas.

ETEL liikmeskonna kompetents katab peaaegu kogu meid ümbritseva turvalisusega seotud keskkonna, välja arvatud alad, mis on riigiorganite ainupädevuses.

Majandusedu ja läbi selle ühiskonnas lisandväärtuse tekitamist seostatakse kaasajal eelkõige informeerituse ja koostööga. Edukas kohanemine meid ümbritseva keskkonna muutlike tingimustega eeldab protsessides aktiivset osalemist ja kiiret reageerimist.

Kui Teie organisatsiooni huvitab koostöö turvaturgu puudutavates küsimustes, siis siit leiate informatsiooni, mis aitab teie ettevõttel teha otsust ETEL liikmeks astumise kohta.

Liikmete eelised

ETEL põhikiri

Heade turvamistavade kokkulepe

Nõuded liitujale