Eesti Turvaettevõtete Liit on Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsustega 19.04.2017 ja 11.04.2018 kutse andja järgmistele kutsetele:

Turvatöötaja, tase 3
Turvajuht, tase 5
Vetelpäästja, tase 3
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane koolilõpetaja kutse)
Turvasüsteemide tehnik, tase 4
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6

EKSAMITE AJAKAVA 2022.aastal
KUTSEEKSAMITE TASUD 2022.aastal

KUTSEANDMISE KORRAD
Vetelpäästja, tase 3 kutse andmise kord 
Turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise kutsete andmise kord
Turvateenistuse kutseala kutsete andmise kord

HINDAMISSTANDARDID
Turvatöötaja, tase 3
Turvajuht, tase 5

Vetelpäästja, tase 3
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane koolilõpetaja kutse)

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6

KUTSEKOMISJONIDE KOOSSEISUD

Turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise kutsete kutsekomisjon:
Andre Lilleleht    Eesti Turvaettevõtete Liit  esimees
Ülo Kala         Selerek OÜ             aseesimees
Marina Koit      Henert Grupp OÜ    
Rein Mee        Optimus Systems AS
Tamur Vaher       Estolux OÜ
Tagne Tähe      Päästeamet
Tarmo Nigols      G4S Eesti AS
Ekaterina Fedorova   Eesti Energia AS
Oliver Riik              Telegrupp AS

Turvateenistuse kutseala kutsekomisjon:
Andre Lilleleht           Eesti Turvaettevõtete Liit     esimees
Romet Kallaste          Forus Turvateenused AS   aseesimees
Valdur Peebo    G4S Eesti AS
Mailo Tohv                 Viking Security AS  
Marvin Torga             G4S Eesti AS
Margus Kolumbus    Viru Keskus AS
Rait Roosve               Eesti Pank
Kaimar Karuauk       Forus Security AS
Riita Proosa         Politsei- ja Piirivalveamet

Vetelpääste kutsekomisjon:
Andre Lilleleht    Eesti Turvaettevõtete Liit              esimees
Vadim Ivanov   Sisekaitseakadeemia Päästekolledž    aseesimees
Gert Teder     Selts Eesti Vetelpääste MTÜ
Ahti Kuusk     Forus Turvateenused AS
Henry Seemel        G4S Eesti AS
Janek Lass      Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet    
Ruth Kaugurs   Sidetöötajate Ametiühingute Liit