Eesti Turvaettevõtete Liit on Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu 30.03.2023 otsusega kutse andja järgmistele turvasüsteemide valdkonna kutsetele:

Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane koolilõpetaja kutse)
Turvasüsteemide tehnik, tase 4
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6

Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 04.04.2023 otsustega on Eesti Turvaettevõtete Liit kutse andja järgmistele turvateenistuse ja vetelpääste valdkonna kutsetele:

Turvatöötaja, tase 3  (TurvaS kuni 30.06.2024)
Turvajuht, tase 5 (TurvaS kuni 30.06.2024)
Valvetöötaja, tase 3 (TurvaTS alates 01.07.2024)
Turvatöötaja, tase 4 (TurvaTS alates 01.07.2024)
Turvajuht, tase 5 (TurvaTS alates 01.07.2024)
Vetelpäästja, tase 3
Vanemvetelpäästja, tase 4

EKSAMITE AJAKAVA 2024. aastal
KUTSEEKSAMITE TASUD 2024. aastal

KUTSEANDMISE KORRAD
Vetelpäästja, tase 3 kutse andmise kord 
Turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise kutsete andmise kord
Lisa 1 VÕTA kord Turvasüsteemide valdkonna kutseeksamile lubamisel
Turvateenistuse kutseala kutsete andmise kord


KUTSEKOMISJONIDE KOOSSEISUD

Turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise kutsete kutsekomisjon:
Andre Lilleleht    Eesti Turvaettevõtete Liit     esimees
Ülo Kala         Selerek OÜ                aseesimees
Ekaterina Fedorova    Eesti Energia AS
Georg Kalde                 Päästeamet
Marina Koit      Henert Grupp OÜ    
Rein Mee        Optimus Systems AS
Tamur Vaher       Estolux OÜ
Tarmo Nigols      G4S Eesti AS
Oliver Riik              Telegrupp AS

Turvateenistuse kutseala kutsekomisjon:
Andre Lilleleht            Eesti Turvaettevõtete Liit               esimees
Romet Kallaste           Forus Security AS                             aseesimees
Andres Harak              Lääne-Tallinna Keskhaigla 
Anneli Annist               Politsei- ja Piirivalveamet 
Kaimar Karuauk          Forus Security AS 
Mailo Tohv                   Viking Security AS 
Marvin Torga               G4S Eesti AS 
Rait Roosve                  Eesti Pank (siseturva) 
Valdur Peebo               G4S Eesti AS

Vetelpääste kutsekomisjon:
Andre Lilleleht    Eesti Turvaettevõtete Liit              esimees
Gert Teder     Selts Eesti Vetelpääste MTÜ                  aseesimees
Ahti Kuusk      Forus Security AS
Henry Seemel        G4S Eesti AS
Janek Lass      Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet    
Raimo Kirejev         Viking Security AS