Kutsetaotleja kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardites:
Vetelpäästja, tase 3 kutsestandard
Turvatöötaja, tase 3 kutsestandard
Turvajuht, tase 5 kutsestandard
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 kutsestandard
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane koolilõpetaja kutse)
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsestandard
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsestandard
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsestandard