Kutsetaotleja kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardites:
Vetelpäästja, tase 3 kutsestandard
Turvatöötaja, tase 3 kutsestandard (TurvaS kuni 30.06.2024)
Valvetöötaja, tase 3 kutsestandard (TurvaTS alates 01.07.2024) 
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 kutsestandard
Vanemvetelpäästja, tase 4 kutsestandard
Turvatöötaja, tase 4 kutsestandard (TurvaTS alates 01.07.2024)
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane koolilõpetaja kutse)
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsestandard
Turvajuht, tase 5 kutsestandard
(TurvaS kuni 30.06.2024)
Turvajuht, tase 5 kutsestandard (TurvaTS alates 01.07.2024)
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsestandard
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsestandard