Info Vetelpäästja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni taotlejatele


Eesti Turvaettevõtete Liit on Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu  otsusega  13.04.2022 kutse andja Vetelpäästja, tase 3 kutsele.


Vetelpäästja, tase 3 kutse andmist reguleerib  Vetelpäästja, tase 3 kutse andmise kord 

Kutsetaotleja kompetentsusnõuded kehtestab Vetelpäästja, tase 3 kutsestandard


KUTSEEKSAMITE AJAKAVA:

Kutseeksamite toimumisajad  


KUTSEEKSAMITE HINNAD:
Kutse taotlemise, taastõendamise ja korduseksami tasud
Kutsehindamise tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi.


KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED 

Kutse taotlemise eeltingimused on:
a) põhiharidus
b) vetelpääste alase koolituse läbimine
c) esmaabi andja koolituse läbimine (Töö- ja tervishoiu ministri määrus nr 50/22.11.2018)


KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE ESITATAVAD DOKUMENDID
Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
a) avaldus (avalduse vorm)
b) haridust tõendava dokumendi koopia
c) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
d) vetelpääste alase koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia
e) esmaabi tunnistuse koopia


TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

Kutse taotleja kompetentsust hinnatakse  Vetelpäästja, tase 3 hindamisstandard

alusel.

Kutse Vetelpäästja, tase 3 hindamismeetodid on: 
1) teadmiste kontrolli test
2) praktiline harjutus