VÕTA kord (TJ5 esmatõendamine)

Kas enne 2004. aastat Turvajuhi kvalifikatsioonikursuse läbinud isik, kellele väljastati kvalifikatsioonitunnistus, saab tõendada Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni, kui ta ei ole läbinud Turvajuht, tase 5 õpet peale 2004. aastat?

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
VÕTA kord (TJ5 taastõendamine)

Kas 2004. aastal Turvajuht III kutseeksami läbinud ja kutse saanud Kaitseliidu valveüksuse rühmaülem, kes on töötanud riigistruktuurides ja asutuse turvajuhina aga ei ole kunagi üheski turvaettevõttes töötanud, saab taotleda lubamist Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamisele?

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvateenistuse valdkonnas 1994-2004 väljastatud kvalifikatsioonid

Kas Turvaseaduse mõttes on täna kehtivad enne 2004. aastat välja antud kvalifikatsioonitunnistused?

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvasüsteemide valdkonna kutsete seos teostusdokumentatsiooniga
Millist kutsetunnistust peab valdama spetsialist, kes koostab turvasüsteemide teostusdokumentatsiooni?
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
TURVASÜSTEEMIDE VALDKONNA KUTSETE SEOS TEOSTUSDOKUMENTATSIOONIGA
Kas situatsioonis, kui nt on nõutud  turvasüsteemide vastutav spetsialist tase 5 kutset, on projekteerija tase 6 prevaleeriv?
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
TURVASÜSTEEMIDE VALDKONNA KUTSETE SEOS TEOSTUSDOKUMENTATSIOONIGA
Kui teostusdokumentatsiooni kirjanurgas on märgitud kontrollija ja koostaja, siis milliseid kutseid(t) peavad allkirja andnud spetsialistid omama?
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
TURVASÜSTEEMIDE VALDKOND - HANKIJATE NÕUDED PROJEKTEERIJATELE 
Mis nõudeid peaks hankija küsima projekteerimise riigihankes tuleohutuse ja nõrkvoolu projekteerijalt?
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
TURVASÜSTEEMIDE VALDKOND - HANKIJATE NÕUDED TULEOHUTUSE JA NÕRKVOOLU SÜSTEEMIDE PAIGALDAJALE
Mis nõuded peaks hankija küsima paigaldamise/ehitamise riigihankes tuleohutuse ja nõrkvoolu ehitajalt?
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
TURVASÜSTEEMIDE VALDKOND - HANKIJATE NÕUDED PROJEKTEERIJATELE
Kas hankes võiks nõuda peale Turvasüsteemide projekteerija kutsetunnistuse ka spetsialiseerumisi?
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
TURVASÜSTEEMIDE VALDKOND - HANKIJATE NÕUDED TULEOHUTUSE JA NÕRKVOOLU SÜSTEEMIDE PAIGALDAJALE
Kas hankes võiks nõuda peale Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsetunnistuse ka spetsialiseerumisi?
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
TURVASÜSTEEMIDE VALDKOND -  SOOVITUSED HANKEDOKUMENTIDE KOOSTAMISEL
Millised on ETEL soovitused hankijale riigihanke dokumentide koostamisel turvavaldkonnas?
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvajuht, tase 5 taastõendamisel esitatav täiendõppe läbimise tõend

Mis ajaperioodi peab hõlmama Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamisel täiendkoolituse läbimiset tõendav dokument? 

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvasüsteemide valdkonna kutsete seos paiknemisskeemide koostamisega
Kes tohib koostada ATSi, kustutussüsteemide, suitsueemalduse jms paiknemisskeeme? 
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
TURVASÜSTEEMIDE VALDKOND - VALITAVATE KOMPETENTSIDE SAMAVÄÄRSUS
Turvasüsteemide valitava kompetentsi samaväärsus Häireseadmestiku ja Jälgimisseadmestiku kompetentsidega
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa