ETEL üldkoosolek
koosolek
2021.05.26 14:00
Viimsi, Mõisa tee 1
Registreeri

ETEL korraline üldkoosoleku läbiviimine on planeeritud kolmapäeval, 26. mail 2021.a kell 14.00. 

ETEL 2021. üldkoosoleku päevakord:

 1. Turvaturu 2020. tegevusaasta ülevaade
  • Juhatuse esimehe sõnavõtt
  • Tegevjuhi kokkuvõte ETEL eesmärkide täitmisest
 2. Parimate tunnustamine·
  • Parim turvatöötaja 2020
  • Parim turvatehnik 2020
  • Tunnustatud Turvalahendus 2020
  • Turvaturu Aasta Tegu 2020
 3. 2020. ETEL majandusaasta aruande ülevaade:
  • Tegevjuhi kokkuvõte ETEL majandusaasta aruandest
  • Revisjonitoimkonna aruanne 
  • Revisjonitoimkonna aruande kinnitamine
  • ETEL 2020. majandusaasta aruande kinnitamine   
 4. Turvaturg 2020. ülevaate tutvustamine

Üldkoosoleku paremaks korraldamiseks ja sujuvamaks läbiviimiseks palun teatage enda osalemine koosolekul ETEL e-posti aadressile info@etel.ee hiljemalt 19. maiks.

Kui ETEL liikmel ei ole võimalik koosolekul osaleda, palume kindlasti esitada ETEL-isse volikiri ettevõtte esindaja või koosolekul osaleva ETEL liikme nimele Teie eest hääletamiseks päevakorra punktide piires. Palun edastada digitaalne volitus ETEL üldmeili aadressile info@etel.ee