F-gaase sisaldavad gaaskustutussüsteemid
kutseeksam
2023.03.29 09:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 29. märts 2023

Kutseeksami algusaeg: kell 9.00
Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg: 15. märts 2023 või kuni grupi täitumiseni

VABAD KOHAD: 0


NB! Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide valitavat kompetentsi saab valida tõendades samaaegselt gaaskustutussüsteemide valitava kompetentsi.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse valitava kompetentsi  Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide käitlemine taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus
b) tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“

Esitatavad dokumendid:

  • vormikohane avaldus (avalduse vorm)*
  • koopia haridust tõendavast dokumendist (ESMATAOTLEMISEL*)
  • pädevuskoolituse (vastavalt EU Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale) läbimist tõendava dokumendi koopia*
  • pädeva isiku poolt kinnitatud praktilise tööalase protsessi läbiviimise kirjeldus*
  • senise tööalase tegevuse kirjeldus *
  • koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest
* - esitamine on kohustuslik
 

Kutseeksami tasu (sisaldab KM)

  • esmataotlemise tasu - 231.60 €
  • taastõendamise tasu - 201.60 €


Täiendav info Turvasüsteemide valdkonna kutsekvalifikatsiooni taotlejatele ja kutse taastõendajatele


ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Marina Vaino, telefon: +372 5628 7697, e-posti aadress: marina.vaino@etel.ee