GAASKUSTUTUS-, VEE- JA VAHTTULEKUSTUTUSSÜSTEEMIDEST TURVASÜSTEEMIDE TEHNIKUTELE
koolitus
2021.05.17 11:00
Tallinn
Registreeri
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 infoseminar

NB! Spetsialiseerumisega 01.04.2021.a. kinnitatud uue TSTe4 kutsestandardi alusel valitavatele kompetentsidele:

  • Gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine
  • Vesi- ja vahtkustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine

Infoseminar on mõeldud uutele ja juba töötavatele turvasüsteemide tehnikutele, kes tegutsevad kustutussüsteemide valdkonnas.

Seminari käigus omandatakse teadmisi gaaskustutus-, vee- ja vahtkustutussüsteemide tööpõhimõtetest, vastavatest õigusaktidest ja regulatsioonidest ning parimatest tööpraktikatest paigaldamisel ja hooldamisel.


Vabad kohad: 11

 

Toimumise kuupäev: 17. mai 2021 kell 11.00 - 16.15 ja 24. mai 2021 kell 9.00-12.45

Registreerimise lõpp: 3. mai 2021

Koolituse asukoht: Tallinnas, koht täpsustamisel

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 110 €

Kaks ja enam osalejat ühest asutusest: a' 95 €

ETEL liikme poolt suunatud osaleja: 80 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.

Arve saadetakse e-posti teel 7 kalendripäeva enne infoseminari toimumist.

Õppe maht:  10 ak.t. (kontakttunnid ja e-õpe)
Õppeplaan: lisatakse hiljemalt 1 nädal enne seminari toimumist

 

Õppe eesmärk ja õpiväljundid: Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsestandardis toodud pädevuste nõuete tutvustamine valitavates kmpetentsides gaaskustutus-, vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamisele ja hooldamisele. Infoseminari lõpuks õppija:

  • tunneb gaaskustutussüsteemi paigaldamise põhimõtteid;
  • tunneb gaaskustutussüsteemi hooldamise põhimõtteid;
  • tunneb vee- ja vahttulekustutussüsteemide paigaldamise põhimõtteid;
  • tunneb vee- ja vahttulekustutussüsteemide hooldamise põhimõtteid.

 

Sihtgrupp: Uued ja juba töötavad turvasüsteemide tehnikud, kelle tööks on gaaskustutus- ja/või vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja/või hooldamine ning kes tahavad taotleda turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutset soovides ette valmistuda kutseeksami sooritamiseks.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

• Gaas-, vee- ja vahttulekustutuse süsteemide tööpõhimõte
• Kustutusgaaside tüübid
• Rõhutasandus
• Nõuded kustutusalale
• Gaaskustutussüsteemide komponendid
• Paigaldus
• Hooldus
• Kustutussüsteemide tüüpilised vead
• Seadmete ohutu käitlemine

Väljastatavad dokumendid: Infoseminari läbimise kohta väljastatakse tõend, kui õppija osales seminaril täismahus.

 

Koolitajad:
Erik Pikknurm - AntiFire Tuleohutuslahendused OÜ tehnika osakonna juhataja (Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsekvalifikatsioon (fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine), Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsekvalifikatsioon (gaaskustutussüsteemi ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine), Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsekvalifikatsioon (gaaskustutussüsteemi ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine))

Mati Kooskora - AntiFire Tuleohutuslahendused OÜ kvaliteedi ja tööohutuse spetsialist (Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsekvalifikatsioon (Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine))

 

Õpikeskkond:  Õppijad läbivad kursuse ETEL koolituskeskuse õppeklassis Endla ärimajas. Õppeklass on varustatud kõigi vajalike vahenditega õppe läbimiseks: projektor, magnettahvel, paber ja kirjutusvahendid. Õppematerjalid saadetakse õppijatele e-posti teel 1 nädal enne infoseminari algust.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 


Lisainfo:
koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

. 


* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi