Keeruliste inimestega suhtlemine
koolitus
2018.04.16 10:00
Tallinn, Endla 16  
Registreeri

Koolituse eesmärk on arendada osaleja enesejuhtimise oskusi rasketes suhtlemissituatsioonides. Koolituse läbinud oskavad kindlamini osaleda rasketes suhtlemissituatsioonides, raskete sõnumite edastamine ja vestluste läbiviimine ei põhjusta enam varasemat distressi, sõnumid edastatakse professionaalsemalt, selgemalt, paremini mõistetavalt ning säilib sisemine emotsionaalne tasakaal.  Kahepäevane intensiivne seminar-treening koosneb auditoorsest tööst ja suhtlemispraktikumist, aktiivmeetoditena kasutame individuaaltööd, avatud diskussioone, tööd paarides, rollimängu ja konfliktsituatsioonide läbimängimist. 

Koolituse aeg: 16-17 aprill

Koolituse kestus:  16 h 

Koolitaja: Erik RüütelSisekaitseakadeemia Justiitskolledži korrektsioonipsühholoogia lektor, Addicere koolitus- ja konsultatsioonikeskuse juhtivkonsultant, hinnatud Austria FH Vorarlbergi ja USA University of the Rockies School of Professional Psychology psühholoogia külalislektor. Erik on koolitanud sisejulgeoleku valdkonna juhte rahvusvaheliselt EUPOL Missiooni raames Afganistanis ja OSCE Piirivalvekolledžis Tadžikistanis. Erik on varasemalt viinud läbi konfliktse suhtlemise alaseid koolitusi vanglateenistujatele, politseiametnikele, kaitseliitlastele, lennujuhtidele, kohalike omavalitsuste ametnikele ja eraettevõtete juhtidele. Erik on erialalt kliiniline psühholoog ning Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi doktorant.  Eriku kolm peamist koolitusvaldkonda on: keeruliste suhtlemisolukordade lahendamine ja konfliktsete inimestega suhtlemine; kriisipsühholoogia ja eneseregulatsioon; sõltuvusprobleemid ja õigusrikkujate rehabilitatsioon.


Koolitaja Erik Rüütel kommentaar koolitusele:
/" Käesolev koolitus on sisult praktiline treening. Üle 10-aastane kogemus psühholoogina, meeskonnatreenerina ja õppejõuna akadeemilisel tasemel on aastast aastasse kinnitanud mulle, et uute oskuste koolitamiseks peab kõige olulisem rõhk olema õpitava käitumise või probleemilahendusoskuse praktilisel harjutamisel. Koolitused kus koolitaja rabab osalejaid hea teooria tundmisega ning huvitavate lugudega peab selgelt jääma meelelahutuse ja suvepäevade raamidesse. Oskuste arendamine on eelkõige treening – töö endaga individuaalselt ja meeskonnas, mis oskusliku läbiviimise puhul on samaväärselt kui veelgi enam kaasahaarav kogemus. Reaalsetele suhtlemisolukordadele kontsentreerumine, nende läbimängimine on need tehnikad, mis tekitavad juba koolitusel uue käitumusliku vilumuse. Meeskonna toel ja treeneri juhendamisel läbitehtu kinnistub motoorikasse protsessi tasemel ning on hiljem kergesti reaalsesse töösituatsiooni ülekantav. "/

Koolituse kava: 

PÄEV 1 

10:00-10:30         Sissejuhatus

Osalejate valmis seadmine eesmärgistatud kaasatöötamiseks ning uute oskuste treenimiseks .

Meetod: Vabas vormis auditoorne tutvumisvestlus osalejatega.

10:30-11:30         Enesekindlus suhtlemiseks teise inimesega

Igasugune suhtlemine hakkab sellest, et teadvustame oma suhtlemise ressursse – millises rollis me oleme, mis eesmärgil suhtlemiskontakt toimub, millised on meie volitused ja õigused mingis rollis ning treenitusest selles rollis suhelda. Kui need kategooriad on teadvustatud on baas enesekindlaks suhtlemiseks olemas.

Meetod: Suunatud individuaaltöö enese positsioneerimiseks ja oma rolli, volituste ja õiguste teadvustamiseks.

11:30-11:35         PAUS 

11:35-13:00         Raskete suhtlemisolukordade kaardistamine

Mõeldes keeruliste suhtlemissituatsioonide peale jääb olukord tihti abstraktseks ja ebamääraseks, kuid sellega seotud tunded on selgelt tajutavad kui vaevavad, ebameeldivad ning ärritavad. Selleks et hinnata oma olemasolevaid ressursse raskes suhtlemisolukorras olemiseks ja raske sõnumi edastamiseks on need olukorrad vaja konkretiseerida, välja tuua ning läbi rääkida.

Meetod: Juhuslikult grupeeritud 5-liikmelistes meeskondades kaardistatakse enda ja meeskonna kõige tüüpilisemad rasked suhtlemisolukorrad, arutatakse läbi olukordade keerukuse põhjused ja nüansid.

13:00-14:00         LÕUNA

14:00-14:45         Kontaktivalmidus raskeks vestluseks

Individuaalsete ressursside ja reaalsete olukordade kõrvutamine. Millised suhtlemisressursid on mul olemas konkreetsetes olukordades toimimiseks? Osalejad avastavad, et enamus olukordades ei ole ressursipuudust vaid segajaks on oma enda mõtted ja emotsioonid – olukorra tõlgendused.

Enimkasutatavate mõtete ja emotsioonide juhtimise tehnikate kordamine ning läbiproovimine.

Meetod: Enesejuhtimise tehnikaid tutvustav loeng. Aktiivse ja empaatilise kuulamisharjutus juhuslikult moodustatud paarides.

14:45-15:30         Raske sõnumi edastamise struktuur ja edastamine

Ennastkehtestava sõnumi edastamise reeglid – ennastkehtestav käitumine, udutamise võtted ja manipulatsioonide avamine.

Meetod:  Loeng ennastkehtestavatest suhtlemistehnikatest. Ennastkehtestava sõnumi edastamise rollimäng. Kolme varem kaardistatud raske olukorra lavastamine ja läbimängimine gruppides.

15:30-15:35         PAUS

15:35-17:10         Videotreening

Läbimängitud ja harjutatud olukordade lavastamine ja läbimängimine videotreeningu raames. Igaüks saab olla ühes keerulises olukorras ning kasutades õpitud võtteid suhelda keerulise inimesega.

Meetod: Videotreening – filmib koolitaja, lindistatud video ja heli kasutatakse vaid käesoleva koolituse raames.

PÄEV 2 

10:00-11:30         Videotagasiside, individuaalne tagasiside

Osalejad vaatavad eelmisel päeval filmitud materjali endast ja oma kolleegidest ning toovad välja positiivseid arenguid ning nüansse, mis vajaksid veel arendamist. Saame arutada veelkord kaasuste võimalike alternatiivsete lahenduste üle.

Meetod: Vabas vormis auditoorne seminar osalejatega.

11:30-11:35         PAUS

11:35-13:00         Videotagasiside, individuaalne tagasiside jätkub.

13:00-14:00         LÕUNA

14:00-15:30         Detailide lihvimine ja kokkuvõte

Edukad koolitused tekitavad päeva lõpuks osalejatel hulgi küsimusi. Kuid parimad koolitused annavad nendele küsimustele ka vastused. Arendatud ja uued oskused on koolituse alusmaterjal, millega osalejad lahkuvad kuid isiklikud komistuskivid, mida iga inimene enda puhul ei pruugi teadvustada annavad märku koolituse lõpus pinnalekerkivate küsimuste näol. Pöörame tähelepanu osalejate vastuseta jäänud küsimustele nagu – „Kuidas ma ütlen talle, et me ei saa temaga enam koostööd jätkata, kui ma olen temaga koos töötanud 3 aastat?“, „Kuidas ma temaga edasi suhtlen, kui mina olin see, kes temale edastas sellise sõnumi …“, „Kuidas öelda, et sa aru saaks et see ei ole minu isiklik otsus vaid see tuleb seadusest!“

Meetod: Seminar – praktilised juhtnöörid osalejatelt üksteisele, modereerib koolitaja.

Koolituse hind: (hinnale lisandub käibemaks)

Soodushind kuni 16.03alates 17.03alates 10.04
Üks osaleja149,00 €189,00 €219,00 €
Kaks ja enam osalejat129,00 €169,00 €189,00 €
ETEL liige89,00 €119, 00 €139,00 €


Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055
Koolituse asukoht: Endla ärimaja, Endla 16, Tallinn

* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.