Kustutussüsteemide infoseminar turvasüsteemide tehnikutele
koolitus
2023.03.21 10:00
Tallinn
Registreeri

Infoseminar on suunatud eelkõige Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse omanikele või taotlejatele, kes soovivad taotleda järgmisi valitavaid kompetentse:

 • Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine
 • Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine
 • Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide käitlemine.
Samuti võivad osaleda kõik huvilised, kes tahavad täiendada oma teadmisi antud valdkonnas.

Kursusel saad ülevaate gaaskustutus- ning vee- ja vahttulekustutuse süsteemidest, fluoreeritud gaase sisaldavatest gaaskustutussüsteemidest - nende paigaldamisest, kehtivatest standarditest. Lisaks kursuse lõpus antakse võimalus sooritada teadmiste kontrolli test.


Toimumise kuupäevad: teisipäev 21.03 ja reede 24.03

Registreerimise lõpp: 14. märts 2023 või kuni kohtade täituvuseni

VABAD KOHAD: 0 (huvi korral küsi marina.vaino@etel.ee)


ÕPPE SISU JA LÄBITAVAD TEEMAD

Infoseminaril on võimalik osaleda moodulite kaupa või tervel kursusel.

Moodul "Gaaskustutussüsteemid":

 • Turvasüsteemide kutse andmisega seotud teemad
 • TSTe4 kutse üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid
 • Turvasüsteemide nõrkvoolu üldine ülesehitus ja koostöö teiste komponentidega
 • Gaaskustutussüsteemide ülesehitus, paigaldamine ja hooldamine

Moodul "Gaaskustutussüsteemid ja Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemid":

 • Turvasüsteemide kutse andmisega seotud teemad
 • TSTe4 kutse üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid
 • Turvasüsteemide nõrkvoolu üldine ülesehitus ja koostöö teiste komponentidega
 • Gaaskustutussüsteemide ülesehitus, paigaldamine ja hooldamine
 • Fluoreeritud gaase sisaldavad gaaskustutussüsteemid

Moodul "Vee- ja vahttulekustutuse süsteemid":

 • Turvasüsteemide kutse andmisega seotud teemad
 • TSTe4 kutse üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid
 • Turvasüsteemide nõrkvoolu üldine ülesehitus ja koostöö teiste komponentidega
 • Vee- ja vahttulekustutussüsteemide ülesehitus, paigaldamine ja hooldamine

1. õppepäev
2. õppepäev
 • Turvasüsteemide kutse andmise kord ja TSTe4 hindamisstandard, 2021. uuendused
 • Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (TSTe4) kutse taotlemine, esitatavad dokumendid, tähtajad
 • TSTe4 kutse üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid
 • Turvasüsteemide nõrkvoolu üldine ülesehitus ja koostöö teiste komponentidega
 • Vee- ja vahttulekustutussüsteemide ülesehitus, paigaldamine ja hooldamine
 • Gaaskustutussüsteemide ülesehitus, paigaldamine ja hooldamine
 • Fluoreeritud gaase sisaldavad gaaskustutussüsteemid
 • Küsimused kutseeksami kohta. Võimalus sooritada teadmiste kontrolli test. • KUIDAS ÕPE TOIMUB?

  Loengud toimuvad ETEL õppeklassis. Soovi korral saab loengutel osaleda läbi ZOOMi. E-õppes (Harno Moodle) saab osaleja õppe perioodil omale sobival ajal läbida lugemismaterjalid ning teha teadmiste kontrolli testi.


  HINNAD

  Infoseminaril on võimalik osaleda moodulite kaupa või tervel kursusel.


  Hind mitteliikmele:
  1 osaleja / 2 ja rohkem osalejat
  Hind ETEL liikmele
   Terve kursus 205 € / 185 € 145 €
  Moodul "Gaaskustutussüsteemid"
  110 € / 100 €80 €
  Moodul "Gaaskustutussüsteemid ja Fluoreeritud gaase sisaldavad gaaskustutussüsteemid"
  150 € / 135 €110 €
  Moodul "Vee- ja vahttulekustutuse süsteemid"
  110 € / 100 €80 €

  Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.  KOOLITAJAD

  Oliver Riik - Telegrupp AS projektijuht, ETEL Tuleohutuse süsteemide ekspertgrupi liige, Turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise kutsete kutsekomisjoni liige
  Neeme Ervin  - StreetMoto OÜ ja Import Service OÜ juhatuse liige. Kõrgharidus Tallinna Tehnikaülikooli telekommunikatsiooni erialal, 10 aastat töökogemust turvasüsteemide paigaldajana, turvasüsteemide paigalduse töödejuhatajana ja tehnikadivisjoni paigaldusosakonna juhina, 3 aastat töökogemust arvutivõrgulahenduste ja -seadmete müügijuhtimise valdkonnas, ETEL turvasüsteemide valdkonna hindamiskomisjooni liige.
  Mati Kooskora - Antifire Tuleohutuslahendused OÜ kvaliteedi ja tööohutuse spetsialist. Lõpetas 1970. aastal Põltsamaa kk-i ja 1975 soojustehnikainsenerina TPI energeetikateaduskonna. Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekteerija, tase 6.
  Erik Pikknurm - Epitec OÜ juhatuse liige, ETEL Tuleohutuse süsteemide ekspertgrupi liige. Kutsekvalifikatsioonid Turvasüsteemide tehnik, tase 4, Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja Turvasüsteemide projekterija, tase 6 järgmiste valitavate kompetentsidega: Fluoreeritud gaase sisaldavate gaasikustutussüsteemide käitlemine, Gaaskustutussüsteemi paigaldamine, hooldamine ja projekteerimine, Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine, hooldamine ja projekteerimine, Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
  Igor Miilvee - Eesti Keskkonnauuringute Keskuse käitluskeskuse spetsialist
  Õppe maht:  16 akadeemilist tundi

  Õppe eesmärk ja õpiväljundid: Õppe läbinu teab kuidas paigaldada ja seadistada gaasikustutussüsteeme ja vee- ja vahtkustutuse süsteeme vastavalt projektile ja õigusaktidele; teab kuidas hooldada gaasikustutussüsteeme ja vee- ja vahtkustutuse süsteeme vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele; teab kuidas konfigureerida gaasikustutussüsteeme ja vee- ja vahtkustutuse süsteeme vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele; teab kuidas testida ja kontrollida gaasikustutussüsteemide ja vee- ja vahtkustutuse süsteemide toimimist tervikuna ning teostada vajalikud mõõtmised. Õppe läbinu tunneb fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide ohutu ja Euroopa Komisjoni asjakohaste määruste nõuetele vastava käitlemise reegleid, teab kuidas kasutada vajalikke seadmeid ja töövahendeid ning töövõtteid; teab kuidas käidelda fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid gaaskustutussüsteemi mahuteid, arvestades survestatud mahutite teisaldamise nõudeid; teab kuidas kontrollida gaaskustutussüsteemi dokumente enne lekkekontrolli läbiviimist ning probleemsete kohtade ja korduvate probleemide kindlakstegemist; teab kuidas teostada nõuetekohast lekkekontrolli; teab kuidas dokumenteerida hooldustegevused vastavalt kehtestatud korrale.

  Väljastatavad dokumendid: Infoseminari läbimise ja selles osalemise kohta väljastatakse tõend. Pärast infoseminari läbimist on võimalik taotleda Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsetunnistus. Selleks on vaja sooritada kutseeksam.

  Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

   

  Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5628 7697

  * koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi


  ETEL koolituskeskuse õppekorralduse alustega ja andmekaitsetingimustega saab tutvuda SIIN.