Tuleohutusautomaatika täienduskoolitus
koolitus
2023.06.30 09:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Koolitus on suunatud eelkõige Turvasüsteemide tehnik, tase 4, Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutse taotlejatele, kes soovivad taotleda valitavat kompetentsi Tuleohutusautomaatika.

Samuti võivad osaleda kõik huvilised, kes tahavad täiendada oma teadmisi antud valdkonnas.

 

Kursusel saad ülevaate Tuleohutusautomaatika süsteemidest, nende paigaldamise ja hooldamise eripäradest, kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest ja regulatsioonidest. Lisaks tutvustatakse kursusel Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja Turvasüsteemide projekterija, tase 6 kutseeksamile esitatava portfoolio nõuded.

 

 

ÕPPE SISU JA LÄBITAVAD TEEMAD

 • Turvasüsteemide tehnik, tase 4, Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja Turvasüsteemide projekterija, tase 6 kutsete taotlemine
 • Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja Turvasüsteemide projekterija, tase 6 kutseeksamile esitatava portfoolio nõuded
 • Tuleohutussüsteemide automaatika eesmärk
 • Tuleohutuspaigaldiste, päästevahendite ja tehnosüsteemide TOA
 • Tuleohutussüsteemide automaatika põhikomponendid
 • TOA paigalduse alused ja vajadus
 • Nõuded tuleohutussüsteemide automaatikale
 • Automaatse veekustutussüsteemi (spinkler) põhiosad. Tööpõhimõtte. Funktsioonide seire.
 • Automaatse veekustutussüsteemi (veeudu) põhiosad. Tööpõhimõtte. Funktsioonide seire.
 • Tuletõrje voolikusüsteemid, pumpadega märgtõusutoru süsteemi põhiosad. Tööpõhimõtte. Funktsioonide seire.
 • Gaaskustutussüsteemi põhiosad. Tööpõhimõtte. Funktsioonide seire
 • Vahukustutussüsteemi põhiosad. Tööpõhimõtte. Funktsioonide seire
 • Kohtkustutussüsteemi põhiosad. Tööpõhimõtte. Funktsioonide seire
 • Suitsutõrje (suistueemaldamine) lahendusviisid- ja käivitustasemed. Suitsutõrjesüsteemi põhikomponendid. Funktsioonide seire
 • Tuletõrjujate lift. Funktsioonide seire
 • Varutoiteallikas (DG). Funktsioonide seire
 • Elektrivarustus. Funktsioonide seire.
 • Evakuatsioonivalgustus. Funktsioonide seire
 • Helindussüsteem. Funktsioonide seire
 • Läbipääsusüsteemid
 • Tuletõkkeuksed, tuletõkkekardinad, tuletõkkeklapid. Funktsioonide seire
 • Üleandmise dokumentatsioon
 • TOA hooldus


 

KUIDAS ÕPE TOIMUB?

Loengud toimuvad ETEL koolituskeskuse õppeklassis või koolituse otstarbeks rendit ruumis, kus on olemas kõik õppimiseks ja õpteamiseks vajalikud abivahendid (tahvel, projector, koolitusarvuti). Elektroonilised õppematerjalid (slaidid ja eksamiks ettevalmistav test) asuvad HTM Moodle e-õpikeskkonnas. Ligipääs õppematerjalidele on avatud 30 kalendripäeva peale koolituse lõppemist.

 

Toimumise kuupäev: 30. juuni 2023

Registreerimise lõpp: 23. juuni 2023 või kuni kohtade täituvuseni

VABAD KOHAD: 7

 

HINNAD

 

Hind mitteliikmele:
1 osaleja / 2 ja rohkem osalejat

Hind ETEL liikmele

110 € / 100 €

80 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.

 

KOOLITAJA 

Vassil Hartšuk - Põhja Päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor, ETEL Turvasüsteemide hindamiskomisjoni liige, ETEL kutseeksamite materjalide väljatöötamise töögruppide liige.


Õppe maht:  8 akadeemilist tundi (auditoorne töö)

Õpiväljundid: Õppe läbinu teab kuidas taotleda Turvasüsteemide tehnik, tase 4, Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutset; teab Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutseeksamile esitatava portfoolio nõudeid; teab kuidas paigaldada ja seadistada tuleohutusautomaatika vastavalt projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele; teab kuidas hooldada tuleohutusautomaatikat vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele; teab kuidas konfigureerida tuleohutusautomaatikat vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele; teab kuidas testida ja kontrollida tuleohutusautomaatika toimimist tervikuna; teab kuidas teostada vajalikud mõõtmised.

 

Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend. Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Turvasüsteemide tehnik, tase 4, Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsetunnistus valitava kompetentsiga Tuleohutusautomaatika. Selleks on vaja sooritada kutseeksam.

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5628 7697

* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi


ETEL koolituskeskuse õppekorralduse alustega ja andmekaitsetingimustega saab tutvuda SIIN.