TURVAJUHT, TASE 5 BAASÕPE
koolitus
2022.10.11 10:00
Tallinn
Registreeri

Koolitus on mõeldud turvavaldkonnas ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele või tööd alustavatele inimestele, kes soovivad omandada turvajuhi baasteadmisi ja -oskusi ning taotleda Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.

Koolitus koosneb kahest moodulist. Sissejuhatav moodul on mõeldud isikutele, kellel ei ole Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni ja kes soovivad alguses omandada turvatööalaseid põhiteadmisi. Põhimoodul on mõeldud Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooniga isikutele, kes soovivad omandada Turvajuht, tase 5 kutsestandardis toodud pädevusi.

 

Vabad kohad: 15

 

Toimumise kuupäevad:
Sissejuhatav moodul: 5. - 10. oktoober 2022

Põhimoodul: 11.10; 18.10; 21.10; 25.10; 28.10; 4.11; 8.11; 11.11


Tunniplaan: lisatakse hiljemalt 1 nädal enne koolituse algust

Registreerimise lõpp: 3. oktoober 2022

Koolituse asukoht: Endla 16, Tallinn ja lasketiir

 

Koolituse hind:

Sissejuhatav lisamoodul:
Üks osaleja: 190 €
ETEL liige: 135 €


Põhimoodul:
Üks osaleja: 690 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 640 €
ETEL liige: 490 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.Õppe maht (sissejuhatav ja põhimoodul):  94 ak.t., s.h. 85 ak.t. auditoorset tööd ja 9 ak.t. praktilisi ülesandeid
Õppekava: Turvajuht, tase 5 baasõpe

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

 • Turvatöötaja õigused ja kohustused
 • Turvatöö organiseerimine ja tehnoloogia
 • Raha ja väärtpaberite saatmine
 • Füüsilise jõu, erivahendite ja relvade kasutamine
 • Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes
 • Töökeskkonna ja -vahendite kasutamise ohutus
 • Andmekaitse turvatöös
 • Tuleohutus
 • Häire- ja valvesüsteemide kasutamine ja planeerimine
 • Tuleohutuspaigaldiste, mehaanilise kaitse vahendite, didevahendite jt infoedastusvahendite kasutamine
 • Esmaabi alused
 • Juhtimise ja juhendamise alused
 • Turvakonsultatsioon ja valveobjekti turvaplaani koostamine.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimise ja selles osalemise kohta väljastatakse tõend. Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Turvajuht, tase 5 kutsetunnistus. Selleks on vaja sooritada kutseeksam.

 

Koolitajad: info lisatakse hiljemalt 1 nädal enne koolituse algust


Õpikeskkond: 

Auditoorne töö toimub ETEL koolitusklassis, Endla 16. Õppetöö praktiline osa toimub lasketiirus. Iseseisev töö toimub läbi Moodle ETEL e-õpikeskkonna.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

  * koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi. 

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055  

. Info parkimise kohta

Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreerimine e-parkimise automaadis Endla Ärimaja fuajees.
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.

Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 3 €, mobiilne parkimine.