Turvajuht, tase 5 / Turvatöötaja, tase 3
kutseeksam
2020.10.22 09:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 22.oktoober 2020

Kutseeksami algusaeg: kell 9.00

Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on  15.oktoober 2020.a  või kuni grupi täitumiseni (20 kohta)

Vabade kohtade arv: 0


Kutse turvajuht, tase 5 taotlemise eeltingimused on:
1) haridustase – keskharidus
2) turvaseadusele vastava turvajuhi õppe läbimine
3) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris
4) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele

Kutse turvajuht, tase 5 taastõendamise eeltingimused on:
1) turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni olemasolu
2) turvaseadusele vastava täiendõppe läbimine
3) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris
4) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele

Turvatöötaja, tase 3 kutse taotlemise eeltingimused on: 
1) haridustase – põhiharidus
2) turvaseadusele vastava põhiõppe läbimine
3) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele
4) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris

Kutse turvajuht, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

1) vormikohane avaldus (avalduse vorm)    või registreerimisvorm (vt allpool REGISTREERIMINE)
2) haridust tõendava dokumendi koopia
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 6 kuu enne eksami toimumist)
5) turvaseadusele vastava turvajuhi õppe läbimist tõendava dokumendi koopia  
6) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid)

 

Kutse turvajuht, tase 5 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

1) vormikohane avaldus (avalduse vorm)    või registreerimisvorm (vt allpool REGISTREERIMINE)
2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba),
3) õiend vähemalt 3-aastasest töötamisest turvaettevõttes või turvajuht, tase 5 kutset nõudval ametikohal viimase viie aasta jooksul,
4) turvaseaduses kehtestatud täiendkoolituse läbimist tõendav dokument vähemalt 3 aasta lõikes,
5) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid).


Kutse Turvatöötaja, tase 3 taotlemiseks esitatavad dokumendid: 
1) vormikohane avaldus (avalduse vorm)   või registreerimisvorm (vt allpool REGISTREERIMINE)
2) haridust tõendava dokumendi koopia,
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba),
4) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 6 kuu enne eksami toimumist)
5) turvatöötaja põhiõppe läbimist tõendava dokumendi koopia  
6) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta


Kutseeksami tasu hinnad
Turvatöötaja, tase 3 kutse taotlemine ja korduseksami sooritamine:            50,00 EUR
Turvajuht, tase 5 kutse esmane taotlemine ja korduseksami sooritamine: 120,00 EUR
Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamine ja korduseksami sooritamine:        64,00 EUR

Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu Swedbank arveldusarvele EE552200001120063926.
Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

Täiendav teave kutsetaotlejale - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/dokumendid

Link kutsestandardile - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/kutsed 

ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Marina Vaino, telefon: +372 5647 6055, e-posti aadress: info@etel.ee