TURVAJUHT, TASE 5 / TURVATÖÖTAJA, TASE 4 / VALVETÖÖTAJA, TASE 3
kutseeksam
2024.07.18 09:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 18. juuli 2024

Kutseeksami algusaeg: kell 9.00

Kutseeksami toimumiskoht: Tallinn, Endla 16

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on 11. juuli 2024.a või grupi täitumiseni.
Vabade kohtade arv: 30


Valvetöötaja, tase 3 kutse taotlemise eeltingimused on:

 • põhiharidus;
 •  vähemalt 18-aastane;
 • Eesti kodanik või isik, kes on Eestis omandanud elamisõiguse või kellele on antud Eesti elamisluba;
 • Eesti keele oskus A2-tasemel;
 • karistusregistris puuduvad andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta;
 • vastab valvetöötaja tervisenõuetele;
 • läbinud valvetöötaja õppe ettenähtud mahus.

Kutse Valvetöötaja, tase 3 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 •  koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID-kaart, elamisluba, juhiluba);

 • haridust tõendava dokumendi koopia;

 • karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta;

 • valvetöötaja õppe läbimist kinnitava tõendi koopia.

Kutseeksami tasu hinnad

Valvetöötaja, tase 3 kutse taotlemine ja korduseksami sooritamine:          35,38 EUR
Hind sisaldab käibemaksu.


Turvatöötaja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused

 • põhiharidus;
 • vähemalt 18-aastane;
 • Eesti kodanik või isik, kes on Eestis omandanud elamisõiguse või kellele on antud Eesti elamisluba;
 • Eesti keele oskus B2-tasemel;
 • karistusregistris puuduvad andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta;
 •  vastab turvatöötaja tervisenõuetele;
 • läbinud turvatöötaja põhiõppe ettenähtud mahus.

Turvatöötaja, tase 4 kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Esmataotlemisel
 • avaldus (avalduse vorm leitav ETELi kodulehelt www.etel.ee);
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID-kaart, elamisluba, juhiluba);
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta;
 • turvatöötaja põhiõppe läbimist kinnitava tunnistuse koopia.

Taastõendamisel
 • avaldus (avalduse vorm leitav ETELi kodulehelt www.etel.ee);
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID-kaart, elamisluba, juhiluba);
 • karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta;
 • kehtiv tervisetõend vastavusest turvatöötaja tervisenõuetele;
 • viimase 12 kuu vältel ettenähtud mahus turvateenistuja täienduskoolituse läbimist kinnitava tõendi koopia.

Kutseeksami tasu hinnad

Turvatöötaja, tase 4 kutse taotlemine ja korduseksami sooritamine:          75,64 EUR
Turvatöötaja, tase 4 kutse taastõendamine ja korduseksami sooritamine:  35,38 EUR
Hind sisaldab käibemaksu.


Turvajuht, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused

 • keskharidus;
 • vähemalt 18-aastane;
 • Eesti kodanik või isik, kes on Eestis omandanud elamisõiguse või kellele on antud Eesti elamisluba;
 • Eesti keele oskus B2-tasemel;
 • karistusregistris puuduvad andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta;
 • vastab turvajuhi tervisenõuetele;
 • läbinud turvajuhi põhiõppe ettenähtud mahus.

Turvajuht, tase 5 kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

Esmataotlemisel
 • avaldus (avalduse vorm leitav ETELi kodulehelt www.etel.ee);
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID-kaart, elamisluba, juhiluba);
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta;
 • turvajuhi põhiõppe läbimist kinnitava tunnistuse koopia.

Taastõendamisel
 • avaldus (avalduse vorm leitav ETELi kodulehelt www.etel.ee);
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID-kaart, elamisluba, juhiluba);
 • karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta;
 • ettenähtud mahus turvateenistuja täienduskoolituse läbimist kinnitava tõendi koopia.

Kutseeksami tasu hinnad

Turvatöötaja, tase 4 kutse taotlemine ja korduseksami sooritamine:          150,06 EUR
Turvatöötaja, tase 4 kutse taastõendamine ja korduseksami sooritamine:  93,94 EUR
Hind sisaldab käibemaksu.


Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu Swedbank arveldusarvele EE552200001120063926.
Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.


Täiendav teave kutsetaotlejale - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/dokumendid

Link kutsestandardile - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/kutsed 

ETEL turvateenistuse valdkonna kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Mari-Liis Auntock, telefon: +372 5647 6055, e-posti aadress: mariliis.auntock@etel.ee


Vaata kaarti
Vajuta "Näita kaarti", et nõustuda Google'i privaatsuspoliitikaga ning näha kaarti.