TURVASÜSTEEMIDE PAIGALDAJA, TASE 3 JA TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4
kutseeksam
2023.09.27 09:00
Tartu
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 27. september 2023

Kutseeksami algusaeg: kell 9.00
Kutseeksami toimumiskoht:  Tartu

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg:
13. september 2023 või kuni grupi täitumiseni

VABAD KOHAD:

Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 - 10

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 -Kutse turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 taotlemise eeltingimused on:
a) põhiharidus

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus
*Erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“.

Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 esitatavad dokumendid:

  • vormikohane avaldus (avalduse vorm)*;
  • koopia haridust tõendavast dokumendist*;
  • koopiad koolituse läbimist tõendavatest dokumentidest.

* - esitamine on kohustuslik

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esitatavad dokumendid:

* - esitamine on kohustuslik
 

Ühel eksamil on võimalik korraga hinnata esmataotlemisel kuni 4 valitavat kompetentsi ja taastõendamisel kuni 6 valitavat kompetentsi.

 

Kutseeksami tasu
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kuni kahe valitava kompetentsi esmasel tõendamisel: 98,00 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 40,00 EUR iga valitava kompetentsi kohta.
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kuni kahe valitava kompetentsi taastõendamisel: 67,00 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 30,00 EUR iga valitava kompetentsi kohta.
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 kutseeksami tasu: 38,00 EUR

Alates 01.01.2022 lisandub käibemaks 20%

Täiendav info Turvasüsteemide valdkonna kutsekvalifikatsiooni taotlejatele ja kutse taastõendajatele


ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Marina Vaino, telefon: +372 5628 7697, e-posti aadress: marina.vaino@etel.ee