Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 ja Turvasüsteemide tehnik, tase 4
kutseeksam
2024.06.19 09:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 19. juuni 2024

Kutseeksami algusaeg: kell 9.00
Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg:
5. juuni 2024 või kuni grupi täitumiseni

VABAD KOHAD:

Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 - 5

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 - 0Kutse turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 taotlemise eeltingimused on:

 • põhiharidus

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused on:
 • keskharidus;
 • kehtiva kutse Turvasüsteemise paigaldaja, tase 3 või Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane) olemasolu või tõendatud vähemalt 6-kuuline töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le (kehtib alates 14.03.2024)
 • erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on Turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava  kompetentsi Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks: 
  •  tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega 
  •  pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“

Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 esitatavad dokumendid:

 • vormikohane avaldus (avalduse vorm) või allolev registreerimisvorm*;
 • koopia haridust tõendavast dokumendist*;
 • koopiad dokumentidest, mis tõendavad taotletava kutse alase pädevuse omandamist (koolitustõend, tunnistus jms).

* - esitamine on kohustuslik

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esitatavad dokumendid:

* - esitamine on kohustuslik

 

Ühel eksamil on võimalik korraga hinnata esmataotlemisel kuni 4 valitavat kompetentsi ja taastõendamisel kuni 6 valitavat kompetentsi.

 

Kutseeksami tasu
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kuni kahe valitava kompetentsi esmasel tõendamisel: 119.56 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 48,80 EUR iga valitava kompetentsi kohta.
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kuni kahe valitava kompetentsi taastõendamisel: 81,74 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 36,60 EUR iga valitava kompetentsi kohta.
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 kutseeksami tasu: 50,02 EUR


Täiendav info Turvasüsteemide valdkonna kutsekvalifikatsiooni taotlejatele ja kutse taastõendajatele


ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Marina Vaino, telefon: +372 5628 7697, e-posti aadress: marina.vaino@etel.ee