Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutseeksamiks ettevalmistav koolitus
koolitus
2023.11.28 10:00
Tallinn, Pärnu mnt 323
Registreeri

Koolitus on mõeldud nendele, kes on omandanud keskhariduse või on saanud sellele vastava ettevalmistuse, ning kes soovivad Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse (valitavad kompetentsid Häireseadmestik, Jälgimisseadmestik, Tulekahjusignalisatsioonisüsteem) taotleda ja kutseeksamiks ette valmistuda. Samuti koolitusel võivad osaleda uued ja juba töötavad valve-, turva-, tuleohutussüsteemide paigaldajad, paigaldustehnikud, hooldustehnikud, kelle tööks on valve- ja kaitsetegevuses kasutatavate süsteemide ning tulekahjusignalisatsioonisüsteemide ehitamine ja hooldamine ning kes soovivad värskendada oma teadmised häireseadmestike, jälgimisseadmestike ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paigaldamisest ja hooldamisest.

Koolituse käigus läbitakse kontaktõppes ja e-õpikeskkonnas teoreetiline osa ja lisaks läbitakse praktiline osa, mille käigus saab teadmised kehtivatest nõuetest ning parimatest töövõtetest ja proovitakse need ka läbi.


ÕPPEKAVA 2023


ÕPPE SISU JA LÄBITAVAD TEEMAD

 • Turvasüsteemide tehniku kutsekvalifikatsiooni taotlemine
 • Turvatehnika paigaldamise eripärad
 • Põhitõed: vool, pinge, takistus, võimsus
 • Ohmi seadus ja voolutarbe arvutamine
 • Testri kasutamine erinevates režiimides
 • Kaablitüübid, ristlõige, eritakistus, paigaldamine
 • Takisti, relee, diood, solenoid – tööpõhimõtted
 • Akud, akude tööaja arvutamine, laadimispinge ja -vool
 • Töövahendid (lõiketangid, kaablipuhastajad, kruvikeerajad)
 • Turvasüsteemi komponentide üldine tööloogika
 • Magnetkontaktandurid
 • Infrapunaandurid
 • Antimask andurid
 • Mikrolaineandurid ja kombineeritud andurid
 • Vibratsiooni, ja põrutusandurid
 • Aktiivsed infrapunaliinid
 • Suitsu- ja temparatuuriandurid
 • Videokaamerad ja sensorid
 • Objektiivid ja reguleerimine
 • Praktika: valvekeskuse kokkuühendamine; kaablite puhastamine ja kruviklemmi alla kinnitamine; andurite voolutarbe mõõtmine; kogu süsteemi voolutarbe mõõtmine; RJ45 pistiku paigaldus ja patch kaabli valmistamine.


Toimumise kuupäevad:

28. november (teisipäev) Kutsetaotlemine, sissejuhatus valdkonda, tööde järjekord, turvatehnika eripärad, tööeetika, töövõtted, töövahendid, kinnitusvahendid, kaablitüübid, kaablite omadused, kaabelduse teostamine.

30. november (neljapäev) Sissejuhatus elektrotehnikasse, Ohmi seadus, kaabli eritakistus, akude ja toiteallikate tutvustamine, relee ja avatud kollektor tüüpi väljund, mõõtmiste teostamine multimeetriga.

5. detsember (teisipäev) Keskseadmed, infrapunaandurid, IP-liinid, klaaspurunemisandurid, põrutus- ja vibratsiooniandurid, vähemlevinud anduritüübid, sissejuhatus läbipääsusüsteemidesse, kaardilugejad, kontrollerid jne.

7. detsember (neljapäev) Jälgimissüsteemid, videokaamerad, objektiivid, IP valgustus, põhiparameetrite seadistamine, salvestusnõuded. Praktika - seadmete kokkuühendamine, mõõtmiste teostamine.

 

Registreerimise lõpp: 21. november või kuni kohtade täituvuseni
VABAD KOHAD: 0

Koolituse asukoht: StreetMoto, Pärnu mnt 323, Tallinn

Koolituse hind:

Hind mitteliikmele
(1 osaleja / 2 ja enamosalejat)

Hind ETEL liikmele

350 € / 315 €

220 €


Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.

 

Õppe maht:  34 akadeemilist tundi (auditoorne ja praktiline töö, iseseisev õpe)
Tunniplaan: edastatakse registreerunutele hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist

Õpingute alustamise tingimused: keskharidus või sellele vastav ettevalmistus, soovitavalt töökogemus turvasüsteemide töövaldkonnas

Õpiväljundid: 
Õppe läbinu teab kuidas taotleda Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutset; teab tööohutusnõudeid, tule- ja elektriohutuse nõudeid ja teab, mis isikukaitsevahendeid kasutatakse tema töövaldkonnas; teab enda ja teiste rolli meeskonnas; tunneb paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustöödeks vajalikke töövahendeid; tunneb paigaldiste ja seadmete paigaldusega, süsteemi häälestamise ja testimisega, paigaldiste kontrolli ja hooldamisega seotud standardeid, nõudeid, tehnilisi norme ja õigusakte;
teab kuidas komplekteerida seadmeid ja materjale; teab kuidas teha paigaldustöid oma valdkonnas, arvestades üldehituslikke nõudeid ja objekti eripära ning säilitades teiste süsteemide terviklikkuse; teab kuidas paigaldada kaableid kasutades sobivaid installatsioonimaterjale ning rajada kaabliteid; tunneb kaablite markeerimise põhimõtteid; teab kuidas häälestada ja reguleerida süsteemi; teab kuidas testida süsteemi toimimist koostöös teiste süsteemidega; teab kuidas teostada kontrolli- ja hooldustoiminguid; teab kuidas teostada tehnilisi mõõtmisi vastavalt hooldusjuhendile, kasutades nõuetele vastavaid mõõteseadmeid; teab kuidas tuvastada, ja kõrvaldada riket; teab kuidas hinnata süsteemi efektiivsust, töökindlust ja stabiilsust;
teab kuidas dokumenteerida paigaldustöid, häälestamise ja testimise tulemusi, hooldustegevusi ja tulemusi;
teab kuidas teha kasutajakoolitust ja kuidas vormistada koolitusakti.
 

Sihtgrupp: Isikud, kes on omandanud keskhariduse või on saanud sellele vastava ettevalmistuse, ning kes soovivad Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse (valitavad kompetentsid Häireseadmestik, Jälgimisseadmestik, Tulekahjusignalisatsioonisüsteem) taotleda ja kutseeksamiks ette valmistuda.
Uued ja juba töötavad valve-, turva-, tuleohutussüsteemide paigaldajad, paigaldustehnikud, hooldustehnikud, kelle tööks on valve- ja kaitsetegevuses kasutatavate süsteemide ning tulekahjusignalisatsioonisüsteemide ehitamine ja hooldamine ning kes soovivad värskendada oma teadmised häireseadmestike, jälgimisseadmestike ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paigaldamisest ja hooldamisest.

 

Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend. Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsetunnistus. Selleks on vaja sooritada kutseeksam.

Koolitajad: Neeme Ervin, turvasüsteemide tehniline koolitaja

Õpikeskkond: Loengud toimuvad koolituse otstarbeks renditud ruumis, kus on olemas kõik õppimiseks ja õpetamiseks vajalikud abivahendid (tahvel, projektor, koolitusarvuti) ja näidisõppematerjalid. Elektroonilised õppematerjalid asuvad HTM Moodle e-õpikeskkonnas. Ligipääs õppematerjalidele on avatud 30 kalendripäeva peale koolituse lõppemist.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5628 7697

ETEL koolituskeskuse õppekorralduse alustega ja andmekaitsetingimustega saab tutvuda SIIN.