Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutseeksamiks ettevalmistav koolitus
koolitus
2024.08.01 09:00
Tallinn, Pärnu mnt 323
Registreeri


Koolitus on suunatud isikutele, kes soovivad Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (valitavad kompetentsid Häireseadmestik, Jälgimisseadmestik, Tulekahjusignalisatsioonisüsteem) kutseeksamiks ette valmistuda. Samuti koolitusel võivad osaleda valve-, turva-, tuleohutussüsteemide paigaldajad, paigaldustehnikud, hooldustehnikud, kelle tööks on valve- ja kaitsetegevuses kasutatavate süsteemide ning tulekahjusignalisatsioonisüsteemide ehitamine ja hooldamine ning kes soovivad värskendada oma teadmised häireseadmestike, jälgimisseadmestike ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paigaldamisest ja hooldamisest.

Koolitusel osalemise eeltingimused: Isikul on omandatud keskharidus või ta on saanud sellele vastava ettevalmistuse. Isikul on Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3, Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane kutse) kutsetunnistus või vähemalt 6-kuuline töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le.

Kui enne Turvasüsteemide  tehnik, tase 4 kutseeksamiks ettevalmistavat koolitust peaksid saama või täiendama teoreetilisi alusteadmisi nõrkvoolust ja turvasüsteemidest, siis osale Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 kutseeksamiks ettevalmistaval koolitusel!


Toimumise kuupäevad:
1. august kell 9:00 - 16:00
6. august kell 9:00 - 16:00
8. august kell 9:00 - 16:00

Registreerimise lõpp: 25. juuli või kuni kohtade täituvuseni
VABAD KOHAD: 3Õppe sisu ja läbitavad teemad

  • Häiresüsteemid (tööpõhimõte, komponendid, standardid, nõuded paigaldusele, häälestamisele, reguleerimisele, hooldusele)
  • Tulekahjusignalisatsioonisüsteem (tööpõhimõte, komponendid, standardid, nõuded paigaldusele, häälestamisele, reguleerimisele, hooldusele)
  • Jälgimissüsteemid (tööpõhimõte, komponendid, standardid, nõuded paigaldusele, häälestamisele, reguleerimisele, hooldusele)
  • Tööde dokumenteerimine ja kasutajakoolitus
  • Praktika (ühendamine, mõõtmine, seadistamine, tulemuste analüüs)

ÕPPEKAVA

Peale koolituse teemade läbimist sooritatakse õpiväljundite saavutatuse kontrolltest ETEL e-õpikeskkonnas. Testi positiivse sooritamise korral loetakse õpiväljundid saavutatuks. Juhul, kui õppe läbinu saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid, väljastatakse temale tunnistus. Kui õpiväljandid pole saavutatud, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.


Kuidas õpe toimub?

Loengud toimuvad ETEL koolituskeskuse õppeklassis või koolituse otstarbeks renditud ruumis, kus on olemas kõik õppimiseks ja õpetamiseks vajalikud abivahendid (tahvel, projektor, koolitusarvuti, näidistöövahendid). Elektroonilised õppematerjalid asuvad ETEL e-õpikeskkonnas. Ligipääs õppematerjalidele on avatud 30 kalendripäeva peale koolituse lõppemist.


Õppe maht: 32 akadeemilist tundi (24 ak.t. auditoorne ja praktiline töö, 8 ak.t. iseseisev õpe)

Koolitajad
MARINA VAINO - ETEL arendusjuht ja turvasüsteemide kutseala koordinaator ning töökeskkonnaspetsialist; bakalaureuse kraad psühholoogia erialal ja magistrikraad personalitöö ja -arenduse erialal.
NEEME ERVIN on pikajalise töökogemusega nii turvasüsteemide paigaldajana ja turvasüsteemide paigalduse töödejuhatajana, kui tehnikadivisjoni paigaldusosakonna juhina. Lisaks tegutses ta 3 aastat arvutivõrgulahenduste ja -seadmete müügijuhtimise valdkonnas. Alates 2004. aastast kuni tänaseni on Neeme lepinguline turvasüsteemide tehniline koolitaja, s.h. on koolitanud turvasüsteemide tehnikuid ETEL koolituskeskuses. 2020. aastal tunnustati Neemet Eesti Turvaettevõtete Liidu teeneteristi ja aukirjaga panuse eest Eesti turvalisuse arengusse.


Hind

Hind mitteliikmele
(1 osaleja / 2 ja enam osalejat)

Hind ETEL liikmele

195 € / 180 €

150 €

* Hinnale lisandub KM
* Hind sisaldab e-õppematerjale ja kohvipause koolitusklassis toimuvate praktikumide ajal. Lõunasöök ei sisaldu hinnas.