Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutseeksamiks ettevalmistav koolitus (suitsutõrjesüsteemid ja evakuatsioonivalgustus)
koolitus
2023.10.02 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Koolitus on suunatud eelkõige Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse omanikele, kes soovivad taotleda või taas tõendada järgmisi valitavaid kompetentse:

 • Suitsutõrjesüsteemide paigaldamine ja hooldamine
 • Evakuatsioonivalgustuse paigaldamine ja hooldamine.

Samuti võivad osaleda kõik huvilised, kes tahavad täiendada oma teadmisi antud valdkonnas.

 

Kursusel saad ülevaate suitsutõrje- ja evakuatsioonivalgustuse süsteemide tööpõhimõtetest, nende paigaldamisest, hooldamisest ja kehtivatest standarditest. Lisaks kursuse lõpus antakse võimalus sooritada teadmiste kontrolli test.

 

Toimumise kuupäevad: 2. - 3. oktoober 2023 
TUNNIPLAAN

Registreerimise lõpp: 18. september või kuni kohtade täituvuseni

VABAD KOHAD: 0ÕPPE SISU JA LÄBITAVAD TEEMAD

Koolitusel on võimalik osaleda moodulite kaupa või tervel kursusel.

Moodul "Suitsutõrjesüsteemid":

 • Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemine
 • Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid
 • Turvasüsteemide nõrkvoolu üldine ülesehitus ja koostöö teiste komponentidega
 • Suitsutõrjesüsteemidega seotud õigusaktid ja regulatsioonid
 • Suitsutõrjesüsteemide paigaldamine, seadistamine, konfigureerimine, testimine, kontrollimine ja hooldamine

Moodul "Evakuatsioonivalgustus":

 • Turvasüsteemide kutse andmise kord ja Turvasüsteemide tehnik, tase 4 hindamisstandard
 • Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid
 • Turvasüsteemide nõrkvoolu üldine ülesehitus ja koostöö teiste komponentidega
 • Evakuatsioonivalgustusega seotud õigusaktid ja regulatsioonid
 • Evakuatsioonivalgustuse paigaldamine, seadistamine, konfigureerimine, testimine, kontrollimine ja hooldamine1. õppepäev (moodul "Suitsutõrjesüsteemid")

2. õppepäev (moodul "Evakuatsioonivalgustus")

 • Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemine: eeltingimused, esitatavad dokumendid, tähtajad jm.
 • Turvasüsteemide tehnik, tase 4  kutse üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid 
 • Turvasüsteemide nõrkvoolu üldine ülesehitus ja koostöö teiste komponentidega
 • Suitsutõrjesüsteemid
 • Küsimused kutseeksami kohta. Võimalus sooritada teadmiste kontrolli test.

 • Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemine: eeltingimused, esitatavad dokumendid, tähtajad jm.
 • Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid
 • Turvasüsteemide nõrkvoolu üldine ülesehitus ja koostöö teiste komponentidega
 • Evakuatsioonivalgustus
 • Küsimused kutseeksami kohta. Võimalus sooritada teadmiste kontrolli test.


 • KUIDAS ÕPE TOIMUB?

  Loengud toimuvad ETEL õppeklassis. E-õppes (HTM Moodle) saab osaleja õppe perioodil omale sobival ajal läbida lugemismaterjalid ning teha teadmiste kontrolli testi.

   

  HINNAD

  Infoseminaril on võimalik osaleda moodulite kaupa või tervel kursusel.

  Hind mitteliikmele:
  1 osaleja / 2 ja rohkem osalejat

  Hind ETEL liikmele

   Terve kursus

   165 € / 150 €

  120 €

  Moodul "Suitsutõrjesüsteemid"

  110 € / 100 €

  80 €

  Moodul "Evakuatsioonivalgustus"

  110 € / 100 €

  80 €

  Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.


  KOOLITAJAD

  Hannes Muru – AS G4S Eesti tehniline spetsialist, ETEL tuleohutussüsteemide ekspertgrupi liige, aktiivne kutseeksamite uuendamise töögruppide liige. 

  Turvasüsteemide hindamiskomisjoni liige, Elektrik I ja Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutsete omanik, Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse omanik (Fluoreeritud gaase sisaldavate gaasikustutussüsteemid, Gaaskustutussüsteem), Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutse omanik (Ehitise teavitamissüsteemid, Tulekahjusignalisatsioonisüsteem, Turvasüsteemid, Vee- ja vahttulekustutuse süsteemid, Gaaskustutussüsteem, Suitsutõrjesüsteem, Evakuatsioonivalgustus, Tuleohutusautomaatika)

  Ekaterina Fedorova - Eesti Energia AS tuleohutuse peaspetsialist, ETEL kutse- ja hindamiskomisjoni liige, aktiivne kutseeksamite uuendamise töögruppide liige.  

  Ekaterinal on pikaajaline kogemus valdkondlike hangete läbiviimisel ja suuremahuliste objektide turvasüsteemide väljatöötamisel ning hooldamise korraldamisel.Ta on Diplomeeritud elektriinsener, tase 7, Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja Tuleohutuse ekspert, tase 6 ning Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 (Evakuatsioonivalgustus ja Tulekahjusignalisatsioonisüsteem) kutsete omanik.  Õppe maht:  7 (üks moodul) / 12 (terve kursus) akadeemilist tundi

  Õppe eesmärk ja õpiväljundid: Õppe läbinu teab kuidas paigaldada ja seadistada suitsutõrjesüsteeme ja/või evakuatsioonivalgustust vastavalt projektile ja õigusaktidele; teab kuidas hooldada suitsutõrjesüsteeme ja/või evakuatsioonivalgustust vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele; teab kuidas konfigureerida suitsutõrjesüsteeme ja/või evakuatsioonivalgustust vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele; teab kuidas testida ja kontrollida suitsutõrjesüsteemide ja/või evakuatsioonivalgustuse toimimist tervikuna ning teostada vajalikud mõõtmised.

  Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimise kohta väljastatakse tõend. Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsetunnistus valitavate kompetentsidega Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine ja/või Evakuatsioonivalgustuse paigaldamine ja hooldamine. Selleks on vaja sooritada kutseeksam.

  Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

   

  Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5628 7697

  * koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi


  ETEL koolituskeskuse õppekorralduse alustega ja andmekaitsetingimustega saab tutvuda SIIN.