Turvasüsteemide tehnik, tase 4, vastutav spetsialist, tase 5 ja projekteerija, tase 6
kutseeksam
2024.07.24 09:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 24. juuli 2024

Kutseeksami algusaeg: kell 9.00
Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg:
10. juuli 2024 või kuni grupi täitumiseni

VABAD KOHAD: 0


Kutse taotlemise eeltingimused

Turvasüsteemide tehnik, tase 4:
a) karistusregistris puuduvad andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta (häireseadmestiku ja/või jälgimisseadmestiku valitava kompetentsi taotlemisel);
b) keskharidus;
c) kehtiva kutse Turvasüsteemise paigaldaja, tase 3 või Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane) olemasolu või tõendatud vähemalt 6-kuuline töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le.
Erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide käitlemine“ tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“.

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5:
a) karistusregistris puuduvad andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta (häireseadmestiku ja/või jälgimisseadmestiku valitava kompetentsi taotlemisel);
b) keskharidus;
c) kehtiva kutse Turvasüsteemise tehnik, tase 4 olemasolu vähemalt 1-aastase töökogemusega süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le või tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le.

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6:
a) karistusregistris puuduvad andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta (häireseadmestiku ja/või jälgimisseadmestiku valitava kompetentsi taotlemisel);
b) kõrgharidus;
c) tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus projekteerimise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le.


Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  • registreerimisvorm (vt allpool)*
  • väljavõte EHISest või koopia haridust tõendavast dokumendist (esmataotlemise, k.a. lisakompetentsi taotlemise korral*)
  • karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta**;
  • turvasüsteemide tehnik, tase 4 kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ taotlemisel on nõutav pädevuskoolituse (vastavalt EU Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale) läbimist tõendava dokumendi koopia* ning vastutava spetsialisti poolt kinnitatud praktilise tööalase protsessi läbiviimise kirjeldus*
  • senise tööalase tegevuse kirjeldus (vormid TSTe4, TSVs5 ja TSPr6)*
  • koopiad dokumentidest, mis tõendavad taotletava kutse alase pädevuse omandamist (koolitustõend, tunnistus jms)
  • TSVs5 ja TSPr6 - isiklikult teostatud töö portfoolio vastavalt valitud kompetentsi(de)le * (portfoolio koostamise juhendid TSVs5 ja TSPr6);

* - esitamine on kohustuslik
** - esitamine on kohustuslik häireseadmestiku ja/või jälgimisseadmestiku valitava kompetentsi taotlemisel

 

Ühel eksamil on võimalik korraga hinnata esmataotlemisel kuni 4 valitavat kompetentsi ja taastõendamisel kuni 6 valitavat kompetentsi.

 

Kutseeksami tasu
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kuni kahe valitava kompetentsi esmasel tõendamisel: 119.56 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 48,80 EUR iga valitava kompetentsi kohta.
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kuni kahe valitava kompetentsi taastõendamisel: 81,74 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 36,60 EUR iga valitava kompetentsi kohta.

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kuni kahe valitava kompetentsi esmasel tõendamisel: 144,00 EUR. Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 67.10 EUR iga valitava kompetentsi kohta
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kuni kahe valitava kompetentsi taastõendamisel: 109.80 EUR.
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub taastõendamisel 48,80 EUR iga valitava kompetentsi kohta.


Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kuni kahe valitava kompetentsi esmasel tõendamisel: 162.26 EUR. Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 79.30 EUR iga valitava kompetentsi kohta
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kuni kahe valitava kompetentsi taastõendamisel: 122.00 EUR.
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub taastõendamisel 54.90 EUR iga valitava kompetentsi kohta.


Täiendav info Turvasüsteemide valdkonna kutsekvalifikatsiooni esmataotlejatele ja kutse taastõendajatele


ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Marina Vaino, telefon: +372 5628 7697, e-posti aadress: marina.vaino@etel.ee