Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 ja turvasüsteemide tehnik , tase 4
kutseeksam
2024.08.07 09:00
Tallinn, Enlda 16
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 7. august 2024

Kutseeksami algusaeg: kell 9.00
Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg:
24. juuli 2024 või kuni grupi täitumiseni

VABAD KOHAD: 10


Kutse taotlemise eeltingimused

Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 (TSPa3):

a) põhiharidus

b) karistusregistris puuduvad andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta


Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (TSTe4):
a) karistusregistris puuduvad andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta (häireseadmestiku ja/või jälgimisseadmestiku valitava kompetentsi taotlemisel);
b) keskharidus;
c) kehtiva kutse Turvasüsteemise paigaldaja, tase 3 või Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane) olemasolu või tõendatud vähemalt 6-kuuline töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le.
Erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide käitlemine“ tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“.


Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  • registreerimisvorm (vt allpool)*
  • väljavõte EHISest või koopia haridust tõendavast dokumendist (esmataotlemise, k.a. lisakompetentsi taotlemise korral*)
  • karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta**;
  • turvasüsteemide tehnik, tase 4 kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ taotlemisel on nõutav pädevuskoolituse (vastavalt EU Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale) läbimist tõendava dokumendi koopia* ning vastutava spetsialisti poolt kinnitatud praktilise tööalase protsessi läbiviimise kirjeldus*
  • senise tööalase tegevuse kirjeldus (vormid TSTe4)*
  • koopiad dokumentidest, mis tõendavad taotletava kutse alase pädevuse omandamist (koolitustõend, tunnistus jms)

* - esitamine on kohustuslik
** - esitamine on kohustuslik TSPa3 ja TSTe4 häireseadmestiku ja/või jälgimisseadmestiku valitava kompetentsi taotlemisel

 

Ühel eksamil on võimalik korraga hinnata esmataotlemisel kuni 4 valitavat kompetentsi ja taastõendamisel kuni 6 valitavat kompetentsi.

 

Kutseeksami tasu
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kuni kahe valitava kompetentsi esmasel tõendamisel: 119.56 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 48,80 EUR iga valitava kompetentsi kohta.
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kuni kahe valitava kompetentsi taastõendamisel: 81,74 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 36,60 EUR iga valitava kompetentsi kohta.
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 kutseeksami tasu: 50,02 EUR


Täiendav info Turvasüsteemide valdkonna kutsekvalifikatsiooni esmataotlejatele ja kutse taastõendajatele


ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Marina Vaino, telefon: +372 5628 7697, e-posti aadress: marina.vaino@etel.ee