TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST, TASE 5 JA TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA, TASE 6 INFOSEMINAR
koolitus
2021.09.17 09:00
Tallinn, Centennial Hotel
Registreeri

Tule ja õpi meie juures parimatelt ekspertidelt!

Infoseminar on suunatud eelkõige turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6 pädevuste nõuete tutvustamisele ja kutseeksamiks ettevalmistamisele. Samuti võivad osaleda kõik huvilised, kes tahavad saada uusi teadmisi turvasüsteemidest: paigaldusjuhid, hooldusjuhid, objektijuhid, projektijuhid jm.

Kursusel saad ülevaate turvasüsteemide paigaldamisest, kehtivatest standarditest, valvesüsteemide saladuste tagamisest. Lisaks antakse ülevaade tulekahjusignalisatsioonide tööpõhimõtetest, nõuetest ja paigaldamisest, gaasi-, vee- ja vahukustutussüsteemidest, töötervishoiust jpm. 

Oluline! Alates 26.08.2021 tuleb kõigil ETEL täienduskoolitusel ja kutseeksamitel kohapeal osaleda soovijatel esitada registreerumisel COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt (kuni 72h enne osalemist) tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Tõendi puudumisel on võimalik tegevuses osaleda ainult kohapeal antud COVID kiirtesti negatiivse tulemuse korral ning kiirtesti kulu kannab osaleja (6.50€). Lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tuleb tagada ka hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

Vabad kohad: 0

Toimumise kuupäevad: 17. september, 24. september, 1. oktoober, 8. oktoober 2021 (4 kontaktõppe päeva)

Registreerimise lõpp: 13. september 2021

Koolituse asukoht:  Centennial Hotel, Endla 15, Tallinn

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 360 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 320 €

ETEL liikme töötaja: 250 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.

 

 

Õppe maht:  37 akadeemilist tundi

Õppe eesmärk ja õpiväljundid: Turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsestandardis toodud pädevuste nõuete tutvustamine. Õppe läbinu on valmis sooritama turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6  kutseeksamit, kui on täidetud muud nõutavad eeltingimused (http://etel.ee/kvalifikatsioon/turvasusteemide-tehnik).

 

Sihtgrupp: Turvasüsteemide vastutavad spetsialistid ja turvasüsteemide projekteerijad, kes tahavad taotleda turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutset ja tahavad ette valmistuda kutseeksami sooritamiseks.

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamise ja hooldamise korraldamine. Ta vastutab turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamise ja hooldamise eest ning kontrollib nende teostust. Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste projekteerimine.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

 • Turvasüsteemide tehniku kutsekvalifikatsiooni taotlemine
 • Tööohutus
 • Evakuatsioonihelindus
 • Võrguvideosüsteemid ja arvutivõrk
 • Videovalvesüsteemid, komponendid, vead videos
 • Vee-ja vahtkustutussüsteemid
 • Automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide tööpõhimõtted ja kasutatavad komponendid
 • Nõuded, eritingimused ja standardid automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekteerimisel, paigaldamisel ja hooldamisel
 • ATS süsteemi komponentide ühilduvus ja ühendatavus
 • Suitsutõrjesüsteem, hädavalgustus
 • Gaasikustutussüsteemid
 • Turvasüsteemide ülesehitus, nõuded süsteemide paigaldamisele, hooldamisele ja projekteerimisele
 • Valvesüsteemide saladuse tagamise meetmed (tegevusload, paigaldaja õigused, objekti üleandmine tellijale)Süsteemide põhinõuded, standardid, eriotstarbelised andurid ja süsteemid
 • Läbipääsusüsteemid
 • Sissetungivastased turvasüsteemid
 • Arvutivõrgu ülesehitus ja võrgu turvalisus.

 

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimise ja selles osalemise kohta väljastatakse tõend. Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 ja/või Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsetunnistus. Selleks on vaja sooritada kutseeksam.

 

Koolitajad:

Ülo Kala - Walde AS tehnikadirektor ja juhatuse esimees (kõrgharidus Tööstusseeadmete automatiseerimise erialal, töökogemus teadurina Tallinna Tehnikaülikoolis, lektorina Tallinna Tehnikaülikoolis hooneautomaatika süsteemidest ja Põllumajanduse Elektroonika Aparatuuri tehase ESTRON peainsenerina, Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsekvalifikatsiooni,  ETEL turvasüsteemide valdkonna kutsekomisjoni liige ja ETEL kutsekomisjoni aseesimees)

Märt Pais  - Telegrupp AS projektijuht (IT-, side- ja turvalahendused)

Vassil Hartšuk - Põhja päästekeskuse peainspektor (ehituskontroll)

Neeme Ervin  - StreetMoto OÜ ja Import Service OÜ juhatuse liige (kõrgharidus Tallinna Tehnikaülikooli telekommunikatsiooni erialal, 10 aastat töökogemust turvasüsteemide paigaldajana, turvasüsteemide paigalduse töödejuhatajana ja tehnikadivisjoni paigaldusosakonna juhina, 3 aastat töökogemust arvutivõrgulahenduste ja -seadmete müügijuhtimise valdkonnas, ETEL turvasüsteemide valdkonna hindamiskomisjooni liige)

Heikki Eskusson - Tallinna Erateeninduskooli kutseõpetaja

Harri Uljas   - H2R tehnoloogiajuht (kõrgharidus IT Kolledži IT Süsteemide Administreerimise erialal, töökogemus IT valdkonna projektide läbiviimisel ning WiFi mõõdistuse, kaardistuse ja planeerimise valdkonnas, CCNA ja CCNP taseme sertifitseeritus)

Tõnu Kutsar - sõltumatu nõrkvoolusüsteemide insener, ETEL turvasüsteemide ekspertgrupi juht, EVS tehnilise komitee TK71 liige, Kutsekoja automaatika ja turvatehniku kutsestandardi töörühma liige, Eest Süsteeminseneride Seltsi (ESIS) liige, OÜ Telealarm juhataja.

 

Õpikeskkond: Elektroonilised õppematerjalid asuvad ETEL e-õpikeskkonnas (Moodle).

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi


ETEL koolituskeskuse õppekorralduse alustega ja andmekaitsetingimustega saab tutvuda SIIN.