TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST, TASE 5 JA TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA, TASE 6
kutseeksam
2022.12.07 09:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 07. detsember 2022
Kutseeksami algusaeg: kell 9.00
Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16, 1.korruse Tehnikute klass

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on 20. november 2022.a või kuni grupi täitumiseni!
 
Vabade kohtade arv: 0

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus,
b) kehtiva kutse turvasüsteemise tehnik, tase 4 olemasolu vähemalt 1-aastase töökogemusega süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le või tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le.

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5:

a) vormikohane avaldus*   või registreerimisvorm (vt allpool REGISTREERIMINE)
b) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
c) senise tööalase tegevuse kirjeldus*;
d) isiklikult teostatud tööde portfoolio vastavalt valitud kompetentsi(de)le* (portfoolio koostamise juhend);
e) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
f) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile arve saaja rekvisiidid)*  
*
 - esitamine on kohustuslik

*Ühel eksamil on võimalik korraga hinnata esmataotlemisel kuni 4 valitavat kompetentsi ja taastõendamisel kuni 6 valitavat kompetentsi.

Kutseeksami tasu
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kuni kahe valitava kompetentsi esmasel tõendamisel: 121,00 EUR Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 55,00 EUR iga valitava kompetentsi kohta
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kuni kahe valitava kompetentsi taastõendamisel: 90,00 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub taastõendamisel 40,00 EUR iga valitava kompetentsi kohta.
Alates 01.01.2022 lisandub käibemaks 20%

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) kõrgharidus,
b) tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus projekteerimise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:  

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6:
a) vormikohane avaldus* või registreerimisvorm (vt allpool REGISTREERIMINE)
b) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
c) senise tööalase tegevuse kirjeldus* 
d) isiklikult teostatud tööde portfoolio vastavalt hindamisel valitava kompetentsi(de)le* (portfoolio koostamise juhend);
e) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
f)  maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile arve saaja rekvisiidid)
*
 - esitamine on kohustuslik

*Ühel eksamil on võimalik korraga hinnata esmataotlemisel kuni 4 valitavat kompetentsi ja taastõendamisel kuni 6 valitavat kompetentsi.

Tuleohutusautomaatika valitavat kompetentsi saab valida tõendades samaaegselt järgmised valitavad kompetentsid:
·         Tulekahjusignalisatsioonisüsteem
·         Vee- ja vahttulekustutuse süsteem
·         Suitsutõrjesüsteemi süsteem


Kutseeksami tasu
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kuni kahe valitava kompetentsi esmasel tõendamisel: 133,00 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 65,00 EUR iga valitava kompetentsi kohta.
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kuni kahe valitava kompetentsi taastõendamisel: 100,00 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub taastõendamisel 45,00 EUR iga valitava kompetentsi kohta.
Alates 01.01.2022 lisandub käibemaks 20%Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

 
Täiendav teave kutsetaotlejale - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/dokumendid

Link kutsestandardile - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/kutsed 

ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Marina Vaino, telefon: +372 5628 7697, e-posti aadress: marina.vaino@etel.ee