TURVATÖÖTAJA, TASE 3 VALITAVA KOMPETENTSI TÄIENDÕPE JUHTIMINE JA JUHENDAMINE
koolitus
2023.03.24 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri
Sul on Turvatöötaja, tase 3 kvalifikatsioon aga soovid teadmisi täiendada valitava kompetentsina „Juhtimine ja juhendamine“?

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikke teadmisi ja oskusi ning turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevusi juhtimise ja juhendamise alal.


Kontakttundide toimumise kuupäev: 24. märts 2023 kell 10.00-16.50 ja 28. märts 2023 kell 10.00-16.50
Asukoht: ETEL koolituskeskus, Endla 16, Tallinn (Tehnikute klass I korrusel)

Vabad kohad: 10

Koolituse hind:

Üks osaleja: 95 €
kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 90 €

ETEL liige: 60 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.

Arve saadetakse e-posti teel, maksetähtajaga 7 kalendripäeva.

Õppe maht: 

24 ak.t., s.h. 16 ak.t. loenguid ja 8 ak.t. iseseisvat tööd e-õppe vahendusel.

 

Sihtgrupp:

EV Turvaseaduses §22 ja §23 turvatöötajale esitatud nõuetele vastavad turvateenistuse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada inimeste juhtimise ja juhendamiseks vajalikke baasteadmisi ja -oskusi.

Õppe eesmärk ja õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:

·         teab, kuidas planeerida turvatööd oma vastutusalal vastavalt regulatsioonidele ja lepingulistele kohustustele;

·         tunneb turvatööga seotud andmekaitse põhimõtteid;

·         tunneb vajaduspõhise ressursi planeerimise põhimõtteid;

·         tunneb meeskonna juhendamise ja juhtimise põhimõtteid;

·         tunneb regulatsioone, millele vastavalt tehakse koostööd erinevate ettevõttesiseste ja -väliste isikute ning asutustega;

·         teab, kuidas juhtida turvatöötaja tegevusi ohuolukordade korral.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

·         Juhtimine, koostöö ja kasumlik majandamine turvaettevõtluses.

·         Andmekaitse turvatöös.

·         Töökeskkonna ja -vahendite kasutamise ohutus.

·         Töölepingu seaduse alused.

·         Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes.

·         Enesejuhtimine, tööülesannete ja aja planeerimine.

·         Töötajatega suhtlemine, meeskonna juhendamine ja juhtimine.

·         Turvatöötaja õigused ja kohustused. Objekti tegevusjuhend.


 

Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Kursuse vältel sooritab õppija e-õppe keskkonnas olevad kontrolltestid ja osaleb kontaktloengutel. Täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse tõend.

Õpikeskkond:  Õppijad läbivad kursuse ETEL e-õpikeskkonnas. Kontaktloengud toimuvad ETEL koolituskeskuse õppeklassis. Õppeklass on varustatud kõigi vajalike vahenditega õppe läbimiseks: projektor, magnettahvel, paber ja kirjutusvahendid. Kontaktloengutel on võimalik osaleda läbi e-õppe lahenduste.

 

Parkimine:

Parkimine Endla 16 kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreeri auto fuajees e-parkimise automaadis!
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.  
Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 8 €, mobiilne parkimine.
Luise 13 ja Koidu 30 tänavatel asuvad Barking parkimisalad – parkimine mobiiliäppiga 2.99 € / 24 t.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.


Lisainfo:
koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

ETEL koolituskeskuse õppekorralduse alustega ja andmekaitsetingimustega saab tutvuda SIIN.


* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusiVaata kaarti
Vajuta "Näita kaarti", et nõustuda Google'i privaatsuspoliitikaga ning näha kaarti.