VETELPÄÄSTJA, TASE 3
kutseeksam
2022.05.23 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 23. mai 2022

Kutseeksami algusaeg: kell 10.00

Kutseeksami toimumiskoht: Tallinn, Endla 16

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on  16. mai 2022.a või grupi täitumiseni.
Vabade kohtade arv:
20


Kutse taotlemise eeltingimused on:

a) põhiharidus
b) vetelpääste alase koolituse läbimine
c) esmaabi andja koolituse läbimine (Töö- ja tervishoiu ministri määrus nr 50/22.11.2018)


Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

a) avaldus (registreerimisvorm allpool)
b) haridust tõendava dokumendi koopia
c) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
d) vetelpääste alase koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia
e) esmaabi tunnistuse koopia

Kutseeksami tasu Vetelpäästja, tase 3 kutse esmataotlejale on 70,00 EUR;
Alates 01.01.2022 lisandub käibemaks 20%

Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.


TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

Kutse taotleja kompetentsust hinnatakse  Vetelpäästja, tase 3 hindamisstandard alusel.

Kutse Vetelpäästja, tase 3 hindamismeetodid on:

1) kirjalik test
2) praktiline töö