EI TOIMU - VETELPÄÄSTJA, TASE 3
kutseeksam
2023.06.05 10:00
Tallinn
Registreeri

Registreerujate puudumise tõttu kutseeksamit ei toimu.


Kutseeksami kuupäev: 5. juuni 2023

Kutseeksami algusaeg: kell 10.00

Kutseeksami toimumiskoht: Tallinn

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on  20. mai 2023.a või grupi täitumiseni.
Vabade kohtade arv:
20


Kutse taotlemise eeltingimused on:

a) põhiharidus
b) vetelpääste alase koolituse läbimine
c) esmaabi andja koolituse läbimine (Töö- ja tervishoiu ministri määrus nr 50/22.11.2018)


Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

a) avaldus (registreerimisvorm allpool)
b) haridust tõendava dokumendi koopia
c) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
d) vetelpääste alase koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia
e) esmaabi tunnistuse koopia

Kutseeksami tasu Vetelpäästja, tase 3 kutse esmataotlejale on 70,00 EUR
Alates 01.01.2022 lisandub käibemaks 20%

Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

Kutse taotleja kompetentsust hinnatakse  Vetelpäästja, tase 3 hindamisstandard alusel.

Kutse Vetelpäästja, tase 3 hindamismeetodid on:

1) teadmiste kontrolli test
2) praktiline harjutus