Turvajuht, tase 5 taastõendamisel esitatav täiendõppe läbimise tõend

Mis ajaperioodi peab hõlmama Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamisel täiendkoolituse läbimiset tõendav dokument? 

Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamisel esitatav täiendkoolituse läbimise tõend on Turvajuht, tase 5 kutsestandardis toodud kompetentside osas turvaseaduses kehtestatud mahus täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia viimase aasta kohta. 

Alates 2020. aastast on kutse andmise korras täpsustatud, et täiendkoolituse sisu peab olema seotud Turvajuht, tase 5 kutsestandardis toodud kompetentsidega ning tõendada tuleb täiendkoolituse läbimine ainult viimase aasta kohta enne kutse taastõendamise taotlemist.

Seega peab Turvajuht, tase 5 kutse taasõendamisel täiendkoolituse läbimist tõendav dokument hõlmama ajaperioodi 12 kuud enne vastavat kutseeksamit kuid tuleb tähelepanu pöörata ka täiendkoolituse sisule, mis peab vastama Turvajuht, tase 5 kutsepädevustele.