TURVASÜSTEEMIDE VALDKOND - HANKIJATE NÕUDED TULEOHUTUSE JA NÕRKVOOLU SÜSTEEMIDE PAIGALDAJALE

Kas hankes võiks nõuda peale Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsetunnistuse ka spetsialiseerumisi?

Spetsialiseerumise täiendav hankesse kirjutamine süsteemide ehitamisele/paigaldamisele on igati asjakohane, sest kutset omavate spetsialiseerumisega spetsialistide pädevusi on eksamineerimisel kontrollitud kutsestandardis toodud ulatuses.