TURVASÜSTEEMIDE VALDKOND -  SOOVITUSED HANKEDOKUMENTIDE KOOSTAMISEL

Millised on ETEL soovitused hankijale riigihanke dokumentide koostamisel turvavaldkonnas?

ETELis on loodud ekspertgrupid, abistamaks riigihangete tellijaid vajadustele vastava hanke koostamisel. Et saaksime hankijaid paremini nõustada, peaksime täpsemalt teadma, millised on hanke koostaja ootused hankeobjektile. Seejuures rõhutame veelkord, et ETEL on pädev kaasa rääkima turvasüsteemide osas ja kui näiteks automaatsete ukselukustussüsteemide paigaldamisel on neid integreeritud teiste hoone nõrkvoolu süsteemidega (ventilatsioon, evakuatsioon, hooneautomaatika vm), siis ETEL poolt väljastatud kutsetunnistused võivad sageli olla ka ainsad nõrkvoolu alast pädevuse kontrollimist tõendavad dokumendid.