Turvasüsteemide valdkonna kutsete seos teostusdokumentatsiooniga

Millist kutsetunnistust peab valdama spetsialist, kes koostab turvasüsteemide teostusdokumentatsiooni?

Turvasüsteemide teostusdokumentatsiooni koosseisu õigsuse eest vastutab turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kehtivat kutset omav isik. Oluline on seejuures jälgida, millistes valitavates kompetentsides on kutsetunnistus väljastatud, sest kontrollitud pädevus võib piirduda näiteks ainult ATS süsteemidega. Vastutava isiku allkiri teostusdokumentatsioonil kinnitab, et turvasüsteemi paigaldus ehk teostus on pädeva isiku poolt koostatud või kontrollitud ja vastab kehtivatele õigusaktidele ja standarditele.

 

Tagasi