TURVASÜSTEEMIDE VALDKONNA KUTSETE SEOS TEOSTUSDOKUMENTATSIOONIGA

Kui teostusdokumentatsiooni kirjanurgas on märgitud kontrollija ja koostaja, siis milliseid kutseid(t) peavad allkirja andnud spetsialistid omama?

Teostusdokumentatsiooni kirjanurgas märgitud kontrollija on reeglina teostatud paigaldustööde eest vastutav ehk Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsega isik. Teostusdokumentatsiooni koostaja võib olla näiteks ettevõtte spetsialist, kes on paigaldustöödes osalenud või neid juhtinud ja tema vastutab temale pandud tööülesannete täitmise eest. ETEL poolne soovitus on, et ka see isik oleks kvalifitseeritud töötaja (n. Turvasüsteemide tehnik, tase 4) aga vastutus teostusdokumentatsiooni sisulise õigsuse eest on sellisel juhul tase 5 kutset omaval kontrollijal. Loomulikult võib teostaja ning kontrollija isik olla sama ehk siis, kui dokumentatsiooni on koostanud pädev isik, siis ei ole vaja tema tegevust teise sama pädevusega isiku poolt üle kontrollida.


Tagasi