Suhtlemine keerulistes olukordades turvavaldkonna töötajatele

Täienduskoolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele, kes soovivad arendada oma enesejuhtimise oskusi rasketes suhtlemissituatsioonides.
 Vastavalt turvatöötaja kutsesobivusele kohaldatavatele nõuetele (Siseministri määrus) peab turvatöötaja isikuomaduste poolest olema võimeline täitma temale pandud ülesandeid ning üks sellistest isikuomadustest on hea suhtlusoskus ja teenindusvalmidus.

Koolitus "Suhtlemine keerulistes olukordades" aitab arendada enesejuhtimise oskusi rasketes suhtlemissituatsioonides. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, kus lahendatakse kaasuseid, mis kirjeldavad turvatöötajate ja turvatehnikute tööelus tekkivaid probleemseid suhtlusolukordi. Koolituse läbimise tulemusena oskab osaleja läbi viia raskeid vestlusi, edastada oma sõnumeid professionaalselt, selgelt, mõistetavalt ning säilitada sisemist emotsionaalset tasakaalu. Lisaks oskab osaleja tunda kultuuride erinevusi ja oskab suhelda eri kultuuritaustaga klientidega.

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

  • Enesekindlus suhtlemiseks teise inimesega
  • Enesejuhtimine
  • Enesekehtestamine ja kehtestava käitumise tehnikad
  • Oskuslik kuulamine ja suhtlemisvigade vältimine
  • Suhtlemine eri kultuuritaustaga klientidega.

Koolituse hind:

Üks osaleja: 160 €

ETEL liige: 100 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu.

 

Õppe maht:  16 akadeemilist tundi


Koolituste toimumise kuupäevad ja registreerimine: Koolituskalender