TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4 KUTSEEKSAMIKS ETTEVALMISTAV KOOLITUS (valitavad kompetentsid Häireseadmestik, Jälgimisseadmestik, Tulekahjusignalisatsioonisüsteem)

Koolitus on mõeldud nendele, kes on omandanud keskhariduse või on saanud sellele vastava ettevalmistuse, ning kes soovivad Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse (valitavad kompetentsid Häireseadmestik, Jälgimisseadmestik, Tulekahjusignalisatsioonisüsteem) taotleda ja kutseeksamiks ette valmistuda. 

ÕPPEKAVA 2023


Sihtgrupp: Isikud, kes on omandanud keskhariduse või on saanud sellele vastava ettevalmistuse, ning kes soovivad Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse (valitavad kompetentsid Häireseadmestik, Jälgimisseadmestik, Tulekahjusignalisatsioonisüsteem) taotleda ja kutseeksamiks ette valmistuda.
Uued ja juba töötavad valve-, turva-, tuleohutussüsteemide paigaldajad, paigaldustehnikud, hooldustehnikud, kelle tööks on valve- ja kaitsetegevuses kasutatavate süsteemide ning tulekahjusignalisatsioonisüsteemide ehitamine ja hooldamine ning kes soovivad värskendada oma teadmised häireseadmestike, jälgimisseadmestike ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paigaldamisest ja hooldamisest.


ÕPPE SISU JA LÄBITAVAD TEEMAD

 • Turvasüsteemide tehniku kutsekvalifikatsiooni taotlemine
 • Turvatehnika paigaldamise eripärad
 • Põhitõed: vool, pinge, takistus, võimsus
 • Ohmi seadus ja voolutarbe arvutamine
 • Testri kasutamine erinevates režiimides
 • Kaablitüübid, ristlõige, eritakistus, paigaldamine
 • Takisti, relee, diood, solenoid – tööpõhimõtted
 • Akud, akude tööaja arvutamine, laadimispinge ja -vool
 • Töövahendid (lõiketangid, kaablipuhastajad, kruvikeerajad)
 • Turvasüsteemi komponentide üldine tööloogika
 • Magnetkontaktandurid
 • Infrapunaandurid
 • Antimask andurid
 • Mikrolaineandurid ja kombineeritud andurid
 • Vibratsiooni, ja põrutusandurid
 • Aktiivsed infrapunaliinid
 • Suitsu- ja temparatuuriandurid
 • Videokaamerad ja sensorid
 • Objektiivid ja reguleerimine
 • Praktika: valvekeskuse kokkuühendamine; kaablite puhastamine ja kruviklemmi alla kinnitamine; andurite voolutarbe mõõtmine; kogu süsteemi voolutarbe mõõtmine; RJ45 pistiku paigaldus ja patch kaabli valmistamine.

Õppe maht:  34 akadeemilist tundi (auditoorne ja praktiline töö, iseseisev õpe)

Õpingute alustamise tingimused: keskharidus või sellele vastav ettevalmistus, soovitavalt töökogemus turvasüsteemide töövaldkonnas

Õpiväljundid: 
Õppe läbinu teab kuidas taotleda Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutset; teab tööohutusnõudeid, tule- ja elektriohutuse nõudeid ja teab, mis isikukaitsevahendeid kasutatakse tema töövaldkonnas; teab enda ja teiste rolli meeskonnas; tunneb paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustöödeks vajalikke töövahendeid; tunneb paigaldiste ja seadmete paigaldusega, süsteemi häälestamise ja testimisega, paigaldiste kontrolli ja hooldamisega seotud standardeid, nõudeid, tehnilisi norme ja õigusakte;
teab kuidas komplekteerida seadmeid ja materjale; teab kuidas teha paigaldustöid oma valdkonnas, arvestades üldehituslikke nõudeid ja objekti eripära ning säilitades teiste süsteemide terviklikkuse; teab kuidas paigaldada kaableid kasutades sobivaid installatsioonimaterjale ning rajada kaabliteid; tunneb kaablite markeerimise põhimõtteid; teab kuidas häälestada ja reguleerida süsteemi; teab kuidas testida süsteemi toimimist koostöös teiste süsteemidega; teab kuidas teostada kontrolli- ja hooldustoiminguid; teab kuidas teostada tehnilisi mõõtmisi vastavalt hooldusjuhendile, kasutades nõuetele vastavaid mõõteseadmeid; teab kuidas tuvastada, ja kõrvaldada riket; teab kuidas hinnata süsteemi efektiivsust, töökindlust ja stabiilsust;
teab kuidas dokumenteerida paigaldustöid, häälestamise ja testimise tulemusi, hooldustegevusi ja tulemusi;
teab kuidas teha kasutajakoolitust ja kuidas vormistada koolitusakti.
 

Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend. Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsetunnistus. Selleks on vaja sooritada kutseeksam.

Koolitajad: Neeme Ervin, turvasüsteemide tehniline koolitaja

Õpikeskkond: Loengud toimuvad koolituse otstarbeks renditud ruumis, kus on olemas kõik õppimiseks ja õpetamiseks vajalikud abivahendid (tahvel, projektor, koolitusarvuti) ja näidisõppematerjalid. Elektroonilised õppematerjalid asuvad HTM Moodle e-õpikeskkonnas. Ligipääs õppematerjalidele on avatud 30 kalendripäeva peale koolituse lõppemist.