Turvatöötaja, tase 3 põhiõpe


Koolitus on mõeldud uutele ja juba tööd alustanud turvatöötajatele, kes soovivad omandada turvatööks vajalikke teadmisi ja oskusi ning taotleda Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.


Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

 • Turvatööd puudutavad õigusaktid
 • Turvatöö organiseerimine ja tehnoloogia
 • Raha ja väärtpaberite saatmine
 • Klienditeeninduse alused
 • Turvatöö eetika
 • Isiku ajutine vabaduse piiramine
 • Füüsilise jõu, relvade ja erivahendite kasutamine
 • Tegutsemine ohuolukordades
 • Sidevahendite, valveseadmestike, tuleohutuspaigaldiste kasutamine
 • Mehhaanilise kaitse vahendite kasutamine
 • Tuleohutus
 • Elupäästva esmaabi põhimõtted.
 • Turvatöötaja, tase 3 kutseeksami läbiviimise tutvustamine
Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:  Turvatöötaja, tase 3 õppe läbimise eelduseks on Turvaseaduse § 22 ja 23 toodud tingimused. Turvatöötajana võib töötada vähemalt 19-aastane põhihariduse ja turvatöötaja kvalifikatsiooniga Eesti kodanik või isik, kes on Eestis saanud alalise elamisõiguse või kellele on Eestis antud pikaajalise elaniku elamisluba, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega kehtestatud tasemel ning kes isiksuseomaduste, kõlbluse, kehalise ettevalmistuse ja tervise poolest on võimeline täitma turvatöötaja ülesandeid. Turvatöötaja, kes tagab korda avalikus kohas toimuval üritusel, osutab isikukaitset või raha- ja väärtpaberivedu, peab olema vähemalt 21-aastane.

Turvatöötajana on keelatud töötada isikul, kes on piiratud teovõimega; kannab karistust kuriteo eest või kelle karistusandmed kuriteo kohta ei ole karistusregistrist kustutatud; on eradetektiiv.


Õppe maht: 70 akadeemilist tundi, s.h. 22 akadeemilist tundi iseseisvat õpet

Õppekava: Turvatöötaja, tase 3 põhiõpe


Hinnad:

Üks osaleja: 270 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 235 €

ETEL liige: 140 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.


Koolituste toimumise kuupäevad ja registreerimine:
Koolituskalender

OÜ ETEL koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Uuri lähemalt SIIT