ETEL koolituskeskuse koolitused juunikuus

Juunikuus saavad turvavaldkonna töötajad õppida käituma keerulistes suhtlemisolukordades ning õiguspäraselt kasutama füüsilist jõudu ja erivahendeid

ETEL koolituskeskus kutsub turvatöötajaid ja turvajuhte osalema Turvataktika treeningutel, mis toimuvad juunis ja juulis 2 korda kuus:
• 11. juuni ja 13. juuni
• 16. juuli ja 18. juuli.
Turvataktika treeningud on mõeldud turvavaldkonna töötajatele, kes soovivad harjutada turvatöös jõu ja lubatud erivahendite käsitsemiseks vajalikke oskusi.
Rohkem infot treeningute kohta saab SIIT.

Lisaks 17.-18. juunil toimub ETEL koolituskeskuses täienduskoolitus "Suhtlemine keerulistes olukordades", mis on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele, kes soovivad arendada oma enesejuhtimise oskusi rasketes suhtlemissituatsioonides. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, kus lahendatakse kaasuseid, mis kirjeldavad turvatöötajate ja turvatehnikute tööelus tekkivaid probleemseid suhtlusolukordi. Rohkem infot leiate SIIT.