Turvatehnik, tase 4 tasemeeksamiks ettevalmistav infoseminar ja praktikum


Turvatehnik, tase 4 praktikum
Sihtrühm:  alustavad ja  töötavad turvasüsteemide tehnikud, kes soovivad omandada kutsekvalifikatsiooni.
Koolituse eesmärk on turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutseeksamiks ettevalmistamine.
Koolituse käigus läbitakse nii teoreetiline kui ka praktiline osa, kus saab teadmised kehtivatest nõuetest ning parimatest töövõtetest ning proovitakse need ka läbi.

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus:  Vara- ja isikukaitse; turvatehnik, tase 4 kutsestandard

Koolitaja kvalifikatsiooninõuded:
  • Telekommunikatsiooni kõrgharidus.
  •  vähemalt turvatehnik, tase 5 kutsekvalifikatsioon.
  • praktiline kogemus turvatehnika valdkonnas vähemalt 5 aastat.

Koolitaja: Neeme Ervin-  Haridus: TTÜ telekommunikatsioon
alates 1997 AS Hedengren Eesti, turvasüsteemide paigaldaja
alates 1999 AS Hedengren Eesti, turvasüsteemide paigalduse töödejuhataja
alates 2001 AS Alarmtec -> AS Falck Eesti, turvasüsteemide projektijuht
alates 2004 AS Falck Eesti, tehnikadivisjoni paigaldusosakonna juht
2006-2010 AS Santa Monica Networks, arvutivõrgulahenduste ja -seadmete müügijuht
alates 2004 tänaseni lepinguline turvasüsteemide tehniline koolitaja (Falck koolitus, ETEL, personaalselt turvafirmades)

Õpiväljundid:

·        Loetleb turvasüsteemide paigaldamise aluseks olevaid füüsikalisi valemeid ja seadupärasusi.

·       Kirjeldab turvasüsteemide komponentide tööpõhimõtteid.

·       Kirjeldab videokaamerate ja sensorite tööpõhimõtteid 

Õppe maht:

·       Kogumaht 24 ak.h. (Auditoorne töö 14h;  Praktiline töö 5 h; Iseseisev töö 5 h)
õppetöös ei ole iseseisvat tööd

Õppekeskkonna kirjeldus: auditoorne töö toimub ETEL koolituskeskuse või kursuse põhiselt renditud õppeklassis, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahenditega ning tehnikute spetsiifikast lähtuvate seadmetega (valvekseskus, kaablid, kruviklemmid, andurid, voltmeeter, RJ54 pistikud, patch kaabel, muud vajalikud tööriistad jmt). 


Lõpetamise tingimused: õppes osalemine vähemalt 2/3 mahus, seal hulgas praktika läbimine. 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: ETEL tõend koolituse läbimise kohta.

Õppe Sisu: 

Turvatehnika paigaldamise eripärad; Põhitõed: vool, pinge, takistus, võimsus; Oomi seadus ja voolutarbe arvutamine; Testri kasutamine erinevates režiimides; Kaablitüübid, ristlõige, eritakistus, paigaldamine; Takisti, relee, diood, solenoid - tööpõhimõtted; Akud, akude tööaja arvutamine, laadimispinge ja -vool; Töövahendid (lõiketangid, kaablipuhastajad, kruvikeerajad) 6 ak.h

Turvasüsteemi komponentide üldine tööloogika; Magnetkontaktandurid; Infrapunaandurid; Antimask andurid; Mikrolaineandurid ja kombineeritud andurid; Vibratsiooni, ja põrutusandurid; Aktiivsed infrapunaliinid; Suitsu- ja temparatuuriandurid 6 ak.h

Videokaamerad ja sensorid; Objektiivid ja reguleerimine 6 ak.h

Praktika

Valvekeskuse kokkuühendamine; Kaablite puhastamine ja kruviklemmi alla kinnitamine; Andurite voolutarbe mõõtmine; Kogu süsteemi voolutarbe mõõtmine; RJ45 pistiku paigaldus ja patch kaabli valmistamine; 6 ak.h