Juhan AiaJUHAN AIA on Viking Security ASi koolitusjuht, kellel on Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsioon ja kes koolitab turvatööga seotud töötajaid turvateenistuse, füüsilise jõu võtete kasutamise ja esmaabi teemadel. Koolitusjuhi ametikohal töötab Juhan alates 2017. aastast, enne seda 3 aastat töötas turvajuhina. Samas sai ta väärtusliku töökogemuse vanglaametnikuna, sh vanglate relvastatud üksuses. Juhan omandas kõrghariduse Sisekaitseakadeemias vanglaametniku erialal. Praegu õpib ta Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppes. Ta kuulub ETEL valveteenuste ekspertgruppi, turvateenistuse valdkonna eksamikomisjoni ning Turvatöötaja ja Turvajuhi kutsestandardite uuendamise töörühma. 2020. aastal tunnustati Juhan  Eesti Turvaettevõtete Liidu teeneteristi ja aukirjaga panuse eest Eesti turvalisuse arengusse.


Tagasi