Häire- ja valvesüsteemide ekspertgrupp

Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmete spetsialistidest moodustatud ekspertgrupp häire- ja valvesüsteemide valdkonna arendamiseks ja ekspertiiside teostamiseks.

Häire- ja valvesüsteemide (HVS) ekspertgrupi liikmed :

 • Tõnu Kutsar (esimees)
 • Mart Veebel (aseesimees)
 • Toomas Männik
 • Tarmo Nigols  
 • Reijo Pillmaa   
 • Jaan Tammik  
 • Erkki Palm
 • Anton Mesila
 • Andre Lilleleht

Ekspertgrupi kaetavad valdkonnad:

 • Häireedastusüsteemid ehk häiresignaalide edastussüsteemid (HES)
 • Videovalvesüsteemid (VVS)
 • Sissetungihäire süsteemid (SHS)
 • Läbipääsusüsteemid (LPS)
 • Häire ja valvesüsteemide küberturvalisus

Ekspertgrupi kaetavad kompetentsid HVS valdkonnas:

 • Rünnete, varguste ja sisejulgeolekuga seotud riskide hindamine
 • Turvalisuskategooria (security GRADE) määratlemine (standardite EVS-EN 50131, EVS-EN 60839, EVS-EN 62676 mõistes)
 • Süsteemide kavandamine, tehniliste lahenduste kohandamine
 • Konsultatsioon, nõustamine
 • Projekteerimine
 • Projektide ekspertiisid
 • Ehitus ja paigaldustegevused
 • Süsteemide katsetamine, testimine
 • Süsteemide käiku andmine ja sertifitseerimine
 • Süsteemide ekspertiisid
 • Hooldus ja remont
 • Süsteemide loomuliku elukaare pikendamine, rekonstrueerimine, uuendamine
Ekspertgrupi töökeskkond