VEEPÄÄSTE    TEENUSTE    EKSPERTGRUPP

Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmete ja koostööpartnerite spetsialistidest moodustatud ekspertgrupp veepääste teenuste valdkonna arendamiseks ja ekspertiiside teostamiseks.
Veepääste teenuste ekspertgrupi liikmed:
  • Gert Teder       (esimees)
  • Janek Lass        (aseesimees)
  • Henry Seemel
  • Erkki Põld
  • Taavi Aruvainu
  • Mikko Virkala
  • Marge Kohtla
  • Ahti Kuusk
  • Andre Lilleleht
ETEL juhatuse otsusega 18.10.2017 asutatud veepääste teenuste ekspertgrupi eesmärk on ühtlustada erinevate turuosaliste poolt veeõnnetustele reageerimise teenuste osutamisel kasutusel olevate tööpõhimõtete, varustuse ja sõnavara kasutamist.

Ekspertgrupi töökeskkond