ETEL soovitused valve- ja kaitsetegevuses kasutatava Turvapatrulli miinimum- ja kõrgendatud nõuetele 

Turvapatrull on valve- ja kaitsetegevuse ülesannete teostamiseks turvaettevõtja poolt rakendatud ja alalises valmiduses olev turvatöötaja(te)st koosnev reageerimisüksus.

ETEL kaitse- ja valvetegevuse eskpertgrupi poolt on koostatud soovituslikud nõuded turvateenuseid pakkuvate ettevõtete Turvapatrullidele:
  • C tase - Turvapatrulli miinimumnõuded
  • B tase - Turvapatrulli kõrgendatud nõuded
  • A tase - Turvapatrulli täiendavad kõrgendatud nõuded
Link dokumendile:  ETEL soovitused Turvapatrulli tasemetele.pdf