Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord

Määrusega kehtestatakse ehitusmaterjalide ja -toodete kohustuslike deklareeritavate omaduste loetelu ja vastavushindamise korra nõuded.