Raha- ja väärtpaberite veo kord

Määrusega reguleeritakse raha ja väärtpaberite veoga seotud turvateenuse osutamist ning määratakse Euroopa Liidu euro sularaha piiriülese maanteeveo riiklik kontaktpunkt.