EVS 871:2017

Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine
Selle standardi muutmine on seotud ehitistele esitatavate tuleohutusnõuete määruse muutmisega ja tuleohutust puudutavate Euroopa standardite muutmisega. Määruse „Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ uues versioonis on selle standardiga seoses peamise muudatusena toodud sisse suitsutõkkeukse kasutamise nõue. Samuti on väiksemaid muudatusi seoses nõuetega evakuatsioonile ja evakuatsiooni avatäidetele. Peamiselt on muudetud jaotisi 4.3 ja 6.5 ja peatükki 10 ning lisatud termin 3.2. Samuti on standardis tehtud toimetuslikke muudatusi.