EVS-EN 50171:2021

Kesksed turvatoitesüsteemid
See dokument määrab kindlaks hädavajaliku ohutusseadmestiku autonoomset toidet tagavatele tsentraalsetele toitesüsteemidele esitatavad üldnõuded. See dokument hõlmab vahelduvtoiteallikatega ühendtud süsteeme, mis toimivad 1 000 V piires ja kasutavad reservoiteallikatena akusid. Toitesüsteemid tulekahjusignalisatsiooniseadmetele, mis on kaetud standardisarjaga EN 54, on välja arvatud.

Standard on leitav Eesti Standardikeskuse kodulehel https://www.evs.ee/et/evs-en-50171-2021